ΣΥΝΑΔΕΛΦΕ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΕ.
Η Π.Ε.Σ.ΕΚ σε έχει ΑΝΑΓΚΗ και την έχεις ΑΝΑΓΚΗ. Από την πενιχρή σύνταξή σου ενίσχυσε την Ένωση. Γράψου στο σωματείο και ενημέρωσε και άλλους για την λειτουργία του. Κατέβασε την Αίτηση εγγραφής και ενημέρωσε μας με όποιον τρόπο σε εξυπηρετεί.
ΚΑΝΤΕ ΚΛΙΚ ΕΔΩ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΙΤΗΣΗ

menu

.

Print Friendly and PDF

Τετάρτη, 25 Νοεμβρίου 2015

Η ΠΟΠΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΡΑΤΗΣΗ ΤΩΝ 30 ΛΕΠΤΩΝ


Η θέση της   Π.Ο.Π.Σ για την παρακράτηση των 30 λεπτών μηνιαίως σε κάθε συνταξιούχο.


 Θέμα:  Προαιρετική εισφορά 0,30 λ του Ευρώ υπέρ της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Πολιτικών Συνταξιούχων (ΠΟΠΣ)
1.       Στην «ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟ Δ12 ΚΑΤΑΡΓΟΥΜΕΝΕΣ- ΤΡΟΠΟΠΟΙΟΥΜΕΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ» και στην παρ.7 του άρθρου 28 του Ν. 4336/2015 (ΦΕΚ 94 Α’ 14-8-2015) καταργούνται με τη διάταξη αυτή οι διατάξεις του άρθρου 1 του Ν.Δ. 645/1970 και του άρθρου 11 του Ν. 2042/1992 που προβλέπουν προαιρετική εισφορά τριάντα λεπτών του ευρώ στη μηνιαία σύνταξη των πολιτικών συνταξιούχων του Δημοσίου υπέρ της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Πολιτικών Συνταξιούχων (ΠΟΠΣ) γιατί λογίστηκε ως φόρος υπέρ τρίτων.
2.       Με τις διατάξεις του άρθρου 11 του Ν.2042/1992 η προβλεπόμενη εισφορά των τριάντα λεπτών του ευρώ στη μηνιαία σύνταξη των πολιτικών συνταξιούχων του Δημοσίου υπέρ της ΠΟΠΣ είναι προαιρετική και όχι υποχρεωτική γιατί όποιος συνταξιούχος θέλει καταβάλλει αυτή την εισφορά.
3.       Η προαιρετική εισφορά είναι ανταποδοτική για τους πολιτικούς συνταξιούχους του Δημοσίου για τους παρακάτω λόγους:
1.       Το 70% της προαιρετικής εισφοράς και περισσότερο ακόμα περιέρχεται στα 57 Σωματεία των πολιτικών συνταξιούχων και το 30 % και λιγότερο διατίθεται για τη λειτουργία της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Πολιτικών Συνταξιούχων (Ν.Δ. 645/1970), για τη μισθοδοσία του προσωπικού της, την έκδοση μηνιαίας εφημερίδας και τη διάθεση δωρεάν στους συνταξιούχους, τη μετακίνηση εννέα (9) μελών του Δ.Σ. της Ομοσπονδίας μας από και προς τις έδρες των περιφερειών τους, των ετήσιων Συνεδρίων στην Αθήνα των εκπροσώπων των πολιτικών συνταξιούχων και τη συνδρομή μας στην Πανευρωπαϊκή Ομοσπονδία Συνταξιούχων (FERPA), όπως συμβαίνει και σε όλα τα Σωματεία του Δημοσίου και Ιδιωτικού τομέα.
2.       Με τη χρηστή διαχείριση αγοράστηκαν ιδιόκτητα γραφεία και στεγάστηκαν πολλοί Σύλλογοί μας, ενώ πολλοί εξακολουθούν να καταβάλλουν ενοίκια για τη στέγασή τους.
·         Ενισχύονται οι λειτουργικές δαπάνες της Διοίκησης της Ομοσπονδίας και των Συλλόγων της σε όλη τη χώρα για να παρέχουν συνταξιοδοτικές πληροφορίες, οδηγίες και συμβουλές στους συνταξιούχους, ιδιαίτερα στην Περιφέρεια.
1.       Διαθέτει δωρεάν στους συνταξιούχους τη μηνιαία ενημερωτική εφημερίδα της Ομοσπονδίας μας με τίτλο «ΒΗΜΑ ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ Δημοσίων Υπαλλήλων».
Είναι προφανές ότι η προαιρετική εισφορά περιέρχεται τελικά στους ίδιους τους πολιτικούς συνταξιούχους, δεν εντάσσεται στους κοινωνικούς πόρους και δεν είναι φόρος ή κράτηση υπέρ τρίτων.
Η εισφορά αυτή δεν έχει την έννοια της καταβολής φόρου στο Κράτος ή σε άλλη Αρχή για το λόγο ότι λείπει από τη σχετική διάταξη του παραπάνω Ν. 2042/1992 το στοιχείο του «καταναγκασμού» και επαφίεται αποκλειστικά και μόνο στη διάθεση των ενδιαφερομένων δηλαδή των πολιτικών συνταξιούχων του Δημοσίου, οι οποίοι με αίτησή τους στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους  (Υπηρεσία Συντάξεων)μπορούν να ζητήσουν τη διακοπή της.
Ευελπιστούμε ότι θα διαπιστώσετε και εσείς, με βάση τα παραπάνω αναφερόμενα, ότι από υπερβάλλοντα ζήλο για την κατάργηση των φόρων υπέρ τρίτων, και σε βάρος των δικαιωμάτων των πολιτικών συνταξιούχων του Δημοσίου περιλήφθηκε στη Συμφωνία της 14ης Αυγούστου 2015 (Ν.4336) η προαιρετική εισφορά και από παραδρομή χαρακτηρίστηκε ως φόρος υπέρ τρίτων και προβλέπεται η κατάργησή της.
 Εξάλλου η κατάργηση της συνδρομής θα έχει τις εξής επιπτώσεις:
α) Απόλυση των δύο υπαλλήλων και της δημοσιογράφου, αύξηση των ανέργων, επιβάρυνση του ΟΑΕΔ και μείωση ασφαλιστικών εισφορών προς τα Ταμεία
β) Μείωση εργασιών τυπογραφείου και λοιπών συναφών επαγγελμάτων
γ) Μείωση αποδιδόμενου φόρου από μισθωτές υπηρεσίες, έκδοση εφημερίδας, ΕΛΤΑ, ΕΝΦΙΑ.
δ) Κλείσιμο των 57 Συλλόγων της Χώρας και της Ομοσπονδίας.
ε) Κλείσιμο της εφημερίδας και φίμωμα της φωνής των συνταξιούχων και
στ) για πολλοστή φορά αύξηση  των δυσμενών συνεπειών των μνημονιακών νόμων σε βάρος των δήθεν τιμημένων γηρατειών.
Γι’ όλους αυτούς τους λόγους και για την προστασία των θεμελιωδών δικαιωμάτων των συνταξιούχων μας σας παρακαλούμε να φροντίσετε για την απάλειψη αυτής της προαιρετικής εισφοράς από τους επιβληθέντες υπέρ τρίτων φόρους, στους οποίους δε δικαιολογείται η ένταξή της.
Για να μπορούν οι πολιτικοί συνταξιούχοι του Δημοσίου μαζί με του άλλους συναδέλφους τους να έχουν φωνή και να υπερασπίζονται τα θεμελιώδη ανθρώπινα δικαιώματά τους, που, ιδιαίτερα στη σημερινή συγκυρία της οικονομικής και δημοσιονομικής κρίσης, έχουν πληγεί σε βαθμό που μειώνει το επίπεδο της αξιοπρεπούς διαβίωσής τους.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                   Ο Α΄ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

  ΠΑΝ.ΒΑΒΟΥΓΥΙΟΣ                                                               ΧΡ.ΜΠΟΥΡΔΟΥΚΗΣ
·         Next 


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου