ΣΥΝΑΔΕΛΦΕ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΕ.
Η Π.Ε.Σ.ΕΚ σε έχει ΑΝΑΓΚΗ και την έχεις ΑΝΑΓΚΗ. Από την πενιχρή σύνταξή σου ενίσχυσε την Ένωση. Γράψου στο σωματείο και ενημέρωσε και άλλους για την λειτουργία του. Κατέβασε την Αίτηση εγγραφής και ενημέρωσε μας με όποιον τρόπο σε εξυπηρετεί.
ΚΑΝΤΕ ΚΛΙΚ ΕΔΩ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΙΤΗΣΗ

menu

.

Print Friendly and PDF


Δευτέρα, 23 Φεβρουαρίου 2015

ΠΡΟΣΟΧΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ

 Αθήνα, 12 Φεβρουαρίου 2015
Δελτίο Τύπου
Χορήγηση Ασφαλιστικής Ικανότητας

Νέα ηλεκτρονική υπηρεσία αναζήτησης Αριθμού Μητρώου Ασφαλισμένου (ΑΜΑ) Ι.Κ.Α.- Ε.Τ.Α.Μ. για τους ασφαλισμένους του τ. Ο.Π.Α.Δ. - Τ.Υ.Δ.Κ.Υ.
Η Διοίκηση του ΙΚΑ - ΕΤΑΜ ενημερώνει τους δικαιούχους Ασφαλιστικής Ικανότητας (ασφαλισμένους και συνταξιούχους), ότι για τη χρονική περίοδο 01/03/2015 έως 29/02/2016 και εφεξής η χορήγηση Ασφαλιστικής Ικανότητας, θα γίνεται αποκλειστικά και μόνο ηλεκτρονικά, χωρίς να απαιτείται προσέλευσή τους στις υπηρεσίες μας.

Ως εκ τούτου δε θα αποστέλλονται αυτοκόλλητες ετικέτες Ασφαλιστικής Ικανότητας για την ανανέωση της ισχύος των Βιβλιαρίων Υγείας λόγω κατάργησής τους σύμφωνα με την Απόφαση ΥΠ.Ε.Κ.Α.Π οικ.11810/179/Φ80353/2.6.2014 (ΦΕΚ 1635/τ.Β΄/20.6.2014).

Η ηλεκτρονική αυτή διαδικασία, διασφαλίζει την ενημέρωση σε πραγματικό χρόνο του "Εθνικού Μητρώου Δικαιούχων Περίθαλψης", ώστε οι απαιτούμενες πληροφορίες σχετικά με την Ασφαλιστική Ικανότητα να είναι άμεσα διαθέσιμες σε όλους τους Παρόχους Υγείας (συμβεβλημένα Νοσοκομεία, Κλινικές, Διαγνωστικά Κέντρα, Ιατροί κ.λ.π) για την εξυπηρέτηση των Ασφαλισμένων και Συνταξιούχων και για τα προστατευόμενα μέλη τους (συζύγους και τέκνα).
Κατά συνέπεια, οι Ασφαλισμένοι και οι Συνταξιούχοι μας δε θα πρέπει να προσέρχονται στις Υπηρεσίες μας, για θεώρηση των Ατομικών ή Οικογενειακών Βιβλιαρίων Υγείας (με προστατευόμενα μέλη συζύγους καθώς και τέκνα έως 18 ετών), τα οποία (Βιβλιάρια) θα πρέπει να προσκομίζονται κατά περίπτωση μόνο στους Παρόχους Υγείας.

Ιδιαίτερα, για τους ασφαλισμένους του τ. Ο.Π.Α.Δ./Τ.Υ.Δ.Κ.Υ. τίθεται στη διάθεσή τους από Δευτέρα 16 Φεβρουαρίου 2015 νέα ηλεκτρονική υπηρεσία προκειμένου να ενημερώνονται για τον αριθμό μητρώου ασφαλισμένου (Α.Μ.Α.) που τους αποδόθηκε αυτόματα κατά την ενσωμάτωσή τους στο Μητρώο Ασφαλισμένων μας, χωρίς να χρειάζεται να απευθύνονται στα Υποκ/τα.

Η αναζήτηση θα πραγματοποιείται μέσω της οθόνης «Αναζήτηση Αριθμού Μητρώου Ασφαλισμένου (ΑΜΑ) Ι.Κ.Α.- Ε.Τ.Α.Μ. για τους ασφαλισμένους του τ. Ο.Π.Α.Δ.-Τ.Υ.Δ.Κ.Υ.»

Τέλος, επισημαίνεται ότι οι Ασφαλισμένοι και Συνταξιούχοι ΙΚΑ - ΕΤΑΜ και Ο.Π.Α.Δ./Τ.Υ.Δ.Κ.Υ., (πιστοποιημένοι ή όχι) έχουν τη δυνατότητα να ενημερώνονται μέσω διαδικτύου για την ύπαρξη της ενεργής Ασφαλιστικής Ικανότητας τους,
www.ika.gr/Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες/Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες προς Ασφαλισμένους - Συνταξιούχους/Ασφαλιστική Ικανότητα.


ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ

ΤΟΥ ΙΚΑ-ΕΤΑΜ         
  

ΓΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΣΑΣ 

 Το ατομικό βιβλιάριο υγείας είναι η ασφαλιστική ταυτότητα για παροχές σε είδος και σε χρήμα του άμεσα ασφαλισμένου. Το οικογενειακό βιβλιάριο εκδίδεται για τα μέλη της οικογένειάς του.
  
 • Ατομικό Βιβλιάριο Υγείας:
  Για την έκδοση του ατομικού βιβλιαρίου υγείας απαιτείται η πραγματοποίηση 100 τουλάχιστον ημερών ασφάλισης στο ΙΚΑ - ΕΤΑΜ μέσα στον προηγούμενο χρόνο ή στο τελευταίο 15μηνο. Όταν ο υπολογισμός γίνεται με το 15μηνο δεν λαμβάνονται υπόψη οι τρεις τελευταίοι μήνες. Οι ίδιες προϋποθέσεις απαιτούνται και για την παράταση της ισχύος του ατομικού βιβλιαρίου υγείας.   Δικαιούνται ατομικό βιβλιάριο οι άμεσα ασφαλισμένοι, οι συνταξιούχοι γήρατος, αναπηρίας και θανάτου του Ι.Κ.Α.- ΕΤΑΜ και οι ασφαλισμένοι άλλων ασφαλιστικών ταμείων που καλύπτονται από το Ι.Κ.Α. - ΕΤΑΜ για παροχές σε είδος.

  Κατ` εξαίρεση, για την περίοδο 1/3/2013 - 28/2/2014, οι ασφαλισμένοι του ΙΚΑ - ΕΤΑΜ και τα μέλη οικογενείας τους καλύπτονται για παροχές ασθενείας εφόσον έχουν πραγματοποιήσει 50 ημέρες ασφάλισης.

  Σημειώνεται ότι:

  Για τους εργαζόμενους σε οικοδομοτεχνικά έργα στις 100 ημέρες ασφάλισης θα συμπεριλαμβάνονται και η προσαύξηση 20% και οι ημέρες άδειας.
  
 • Οικογενειακό Βιβλιάριο Υγείας :
  Χορηγείται στα μέλη οικογενείας του (της) ασφαλισμένου (ης) ή συνταξιούχου λόγω γήρατος ή αναπηρίας που είναι ο ή η σύζυγος, η μητέρα, ο πατέρας ,τα άγαμα παιδιά , μέχρι τη συμπλήρωση του 18ου έτους της ηλικίας τους και εάν μεν είναι άνεργα μέχρι τη συμπλήρωση του 24ου έτους της ηλικίας τους, εάν δε συνεχίζουν τις σπουδές τους για δύο έτη μετά τη λήξη των σπουδών τους , εφόσον είναι άνεργα, όχι όμως πέρα από τη συμπλήρωση του 26ου έτους της ηλικίας τους , εφόσον ζουν μαζί του (της) και συντηρούνται από αυτόν (αυτή).

Δικαιολογητικά για την έκδοση βιβλιαρίου ασθενείας
  1. Αμεσα ασφ/νοι

§  Μία φωτογραφία ταυτότητας
§  Αστυνομική ταυτότητα ή άλλο ισοδύναμο έγγραφο (Διαβατήριο κλπ).
§  Εγγραφο που να αποδεικνύει με ασφάλεια την διεύθυνση κατοικίας του ασφ/νου (Λογαριασμος ΔΕΗ, ΟΤΕ, Εκκαθαριστικό Εφορίας κλπ).
§  Βεβαίωση διαγραφής από άλλο φορέα ή Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/86 ότι δεν είναι ασφαλισμένος σε άλλο Ταμείο.

  1. Εμμεσα ασφ/νοι (Προστατευόμενα μέλη)

§  Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης από Δημοτική Αρχή ή Ληξιαρχική Πράξη Γάμου για σύζυγο ή ταυτότητα και Ληξιαρχική Πράξη Γέννησης όσον αφορά τα τέκνα.
§  Φωτογραφία (πρόσφατη).
§  Για τέκνα άνω των 18 ετών που είναι άνεργα, Υ.Δ., με δυνατότητα κάλυψης μέχρι την ηλικία των 24 ετών.
Για τέκνα άνω των 24 ετών που είναι άνεργα και σπουδάζουν, βεβαίωση της οικείας σχολής, με δυνατότητα κάλυψης μέχρι της ηλικίας των 26 ετών.
Για τέκνα που είναι άνεργα και έληξαν οι σπουδές τους, το πτυχίο, με δυνατότητα κάλυψης για δύο χρόνια μετά τη λήξη των σπουδών και όχι πέραν του 26ου έτους της ηλικίας τους.
§  Για την απόδειξη των προϋποθέσεων της συγκατοίκησης και συντήρησης, εκκαθαριστικές φορολογικές δηλώσεις του άμεσα ασφαλισμένου και του μέλους οικογένειας ή οποιοδήποτε άλλο στοιχείο αποδεικνύει αυτές τις προϋποθέσεις.
  Σημ.: Για την θεώρηση του βιβλιαρίου ασθενείας των προστατευομένων μελών πρέπει να υπάρχει ασφ/κή ικανότητα για παροχή περίθαλψης στο πρόσωπο του άμεσα ασφ/νου.
Δικαιολογητικά στις περιπτώσεις αλλαγής Ασφαλιστικού Φορέα (Αρθρο 8 Ν.Δ. 4202/61)
 • Ασφάλιση στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ

1.      Βεβαίωση διαγραφής από τον προηγούμενο φορέα.
2.      Έλεγχος χρονικών προϋποθέσεων για την έκδοση του βιβλιαρίου ασθενείας, ατομικού και τυχόν οικογενειακού.
3.      Μία φωτογραφία πρόσφατη.
4.      Την ταυτότητά του/της.
5.      Εγγραφο που να αποδεικνύει με ασφάλεια την διεύθυνση κατοικίας του ασφ/νου (Λογαριασμος ΔΕΗ, ΟΤΕ, Εκκαθαριστικό Εφορίας κλπ).

 • Ασφάλιση σε άλλο Ταμείο

1.      Βεβαίωση διαγραφής από την ασφάλιση του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.
2.      Ακύρωση του βιβλιαρίου ασθενείας ατομικού και οικογενειακού.

  Α. Ειδικές προϋποθέσεις για την ασφάλιση των γονέων


Ειδικά για τον πατέρα, τη μητέρα και τους θετούς γονείς προκειμένου να ασφαλιστούν σαν μέλη οικογενείας του παιδιού τους, εκτός από την απόδειξη της κύριας συντήρησης και της συγκατοίκησης απαιτείται:
  1. Να έχουν ηλικία άνω των 60 ετών ή να είναι ανάπηροι με ποσοστό αναπηρίας 80% και άνω

  1. Να μην έχουν εισοδήματα από οποιαδήποτε αιτία, που να υπερβαίνουν τα εκάστοτε προβλεπόμενα για τους ανασφάλιστους, σύμφωνα με την Γ6/8645/74 Υπουργική Απόφαση και την αριθ.139491/2006 κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης (Β`1747) (το οικογενειακό εισόδημα να μην υπερβαίνει το ποσό των 6.000,00€, το οποίο αυξάνεται κατά 20% για τη σύζυγο και για κάθε ανήλικο ή προστατευόμενο παιδί. Για άτομα με αναπηρία 67% και άνω αυξάνεται το οικογενειακό εισόδημα κατά 50%).

  Β. Ασφάλιση μελών οικογένειας πολιτών κρατών - μελών της
  Ευρωπαϊκής Ένωσης

Χορηγείται εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις του Π.Δ. 106/2007 (ΦΕΚ 135, τεύχος Α`) (οδηγία 2004/38 Ε.Κ.), τους έχει χορηγηθεί το έγγραφο πιστοποίησης μόνιμης διαμονής του άρθρου 16 του Π.Δ. αυτού και διαμένουν νόμιμα στην Ελλάδα.

  Γ. Ασφάλιση μελών οικογένειας πολιτών τρίτων χωρών

Σύμφωνα με το άρθρο 2 του Π. Δ/τος 150/2006, ως μέλη οικογένειας ορίζονται οι υπήκοοι τρίτης χώρας (π.χ. Αλβανία , Συρία κλπ) που διαμένουν στην Ελλάδα, σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 131/2006 "Εναρμόνιση της Ελληνικής Νομοθεσίας με την οδηγία 2003/86/ΕΚ σχετικά με το δικαίωμα οικογενειακής επανένωσης" (ΦΕΚ 143/13-7-2006, τεύχος Α`).

Συγκεκριμένα, από το άρθρο 4 του Π.Δ. 131/2006 σαν μέλη οικογένειας υπηκόου τρίτης χώρας που κατοικεί νόμιμα στην Ελλάδα, θεωρούνται ο, η σύζυγος, εφόσον έχει συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας και τα κάτω των 18 ετών άγαμα τέκνα τους, συμπεριλαμβανομένων και εκείνων που έχουν υιοθετηθεί.
 • Παράταση ισχύος Ατομικού & Οικογενειακού Βιβλιαρίου Υγείας:
  1. Για τους άμεσα ασφαλισμένους παρατείνονται κάθε φορά για ένα χρόνο, από 1/3 μέχρι 28/2 του επομένου έτους.

  1. Για τους συνταξιούχους γήρατος, αναπηρίας αόριστης διάρκειας και τις / τους συζύγους αυτών άνω των (65) ετών, τα βιβλιάρια υγείας θεωρούνται για αόριστο χρόνο, ενώ στα λοιπά μέλη, καθώς και στις / στους συζύγους κάτω των (65) χρόνων, η θεώρηση γίνεται κάθε χρόνο.

  1. Για τους συνταξιούχους αναπηρίας ορισμένου χρόνου, η θεώρηση γίνεται για ορισμένο χρόνο, ενώ στα μέλη οικογένειάς τους κάθε χρόνο.

  1. Για τους συνταξιούχους θανάτου μέχρι (65) χρόνων η θεώρηση γίνεται κάθε χρόνο, για τους άνω των 65 ετών για αόριστο χρόνο.

http://www.ika.gr/images/clear.gif


  ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΚΑΙ ΕΔΩ ΜΕ ΠΡΟΣΟΧΗ

Με αφορμή τις ουρές που σχηματίστηκαν και την παρέμβαση της Ομοσπονδίας των εργαζομένων, το ΙΚΑ ανακοίνωσε ότι:

Για τους άμεσα ασφαλισμένους που έχουν τις απαιτούμενες προϋποθέσεις (τουλάχιστον 50 ημέρες ασφάλισης το έτος 2014) έχει ενημερωθεί ηλεκτρονικά το Εθνικό Μητρώο Δικαιούχων Περίθαλψης, ώστε οι πάροχοι υγείας (νοσοκομεία, κλινικές, ιατροί, διαγνωστικά κέντρα κ.λ.π.) να τους εξυπηρετούν με την επίδειξη του ατομικού βιβλιαρίου υγείας, χωρίς περαιτέρω διαδικασίες και κυρίως χωρίς να απαιτείται προσέλευσή τους στις υπηρεσίες.

Τα προστατευόμενα μέλη (σύζυγοι και τέκνα έως 18 ετών) των ασφαλισμένων δικαιούχων περίθαλψης, εξυπηρετούνται από τους παρόχους υγείας χωρίς περαιτέρω διαδικασίες, έστω και αν δεν διαθέτουν Αριθμό Μητρώου Ασφαλισμένου / Α.Μ.Α. (δηλ. δεν έχουν απογραφεί), αρκεί να επιδείξουν ατομικό και οικογενειακό βιβλιάριο υγείας, στο οποίο είναι καταχωρημένα.

Την επόμενη εβδομάδα, πάντως, θα τεθεί σε λειτουργία νέα ηλεκτρονική υπηρεσία, μέσω τις οποίας θα παρέχεται δυνατότητα απογραφής (απόδοσης Αριθμού Μητρώου Ασφαλισμένου / Α.Μ.Α.) των προστατευομένων μελών (συζύγων και τέκνων) που είναι καταχωρημένα σε οικογενειακά βιβλιάρια υγείας με παράλληλη απόδοση ασφαλιστικής ικανότητας (ηλεκτρονική θεώρηση των βιβλιαρίων υγείας).

Για τα προστατευόμενα μέλη (συζύγους και τέκνα) των ασφαλισμένων του τ. Ο.Π.Α.Δ. / Τ.Υ.Δ.Κ.Υ. η ανανέωση της ασφαλιστικής τους ικανότητας θα αναγγελθεί στο Εθνικό Μητρώο Δικαιούχων Περίθαλψης την ερχόμενη Τρίτη 3/3/2015.

Όλοι οι ασφαλισμένοι και συνταξιούχοι μπορούν, τέλος, να ενημερώνονται και να επιβεβαιώνουν ηλεκτρονικά ότι διαθέτουν ασφαλιστική ικανότητα από το διαδικτυακό τόπο του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ (www.ika.gr / Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες / Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες προς Ασφαλισμένους -

IΚΑ-ΕΤΑΜ

Εξυπηρέτηση ασφαλισμένων τ. ΟΠΑΔ / ΤΥΔΚΥ από τα Υποκαταστήματα του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ
Γνωστοποιούμε στους ασφαλισμένους του Τομέα Ασφαλισμένων Δημοσίου (ΟΠΑΔ) και του Τομέα Ασφαλισμένων Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων (ΤΥΔΚΥ), ότι με στόχο την καλύτερη εξυπηρέτηση των ασφαλισμένων από 29/10/2014 σε θέματα που αφορούν:
 • Έκδοση ή αντικατάσταση των βιβλιαρίων ασθενείας τους
 • Διακοπή, αναστολή ή κατάργηση του ασφαλιστικού τους δικαιώματος
 • Χορήγηση Ευρωπαϊκών Εντύπων και Ευρωπαϊκής Κάρτας Ασφάλισης ΕΚΑΑ
 • Παραλαβή δικαιολογητικών για χορήγηση εξόδων κηδείας
θα προσέρχονται, για μεν την περιφέρεια, στα Υποκαταστήματα του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ στις πρωτεύουσες των νομών της χώρας, για δε την περιοχή Αττικής, που μέχρι τώρα εξυπηρετούντο μόνο από τη Διεύθυνση Ασφάλισης Παροχών ΟΠΑΔ (Ηπείρου 38), στα κατωτέρω υποκαταστήματα του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ:
 • Υποκατάστημα Αθηνών, Μ. Αλεξάνδρου 3 - Πλατεία Καραϊσκάκη,
 • Υποκατάστημα Αλεξάνδρας, Πανόρμου και Καρύστου 7,
 • Υποκατάστημα Συντάγματος, Ακαδημίας 21,
 • Υποκατάστημα Πειραιά, Ελευθερίου Βενιζέλου 3 και Εθνικής Αντίστασης,
 • Υποκατάστημα Αμαρουσίου, Χατζηαντωνίου 15.Πέμπτη, 19 Φεβρουαρίου 2015

ΕΚΔΡΟΜΗ ΣΤΗ ΔΗΜΗΤΣΑΝΑ - ΣΤΕΜΝΙΤΣΑΔιήμερη εκδρομή στη Δημητσάνα-Στεμνίτσα
Συνάδελφοι και φίλοι,
           Κόντρα στο ρεύμα των καιρών, η Επιτροπή Πολιτιστικών Δράσεων της ΠΕΣΕΚ, αποφασίσαμε να πάρουμε και πάλι τα βουνά.
            Οργανώνουμε διήμερη εκδρομή, στις 18 και 19 Μάρτη του 2015, με προορισμό τη Δημητσάνα και τη Στεμνίτσα, περιοχές φυσικού κάλλους με πλούσια ιστορία και ιδιαίτερη παράδοση στις Τέχνες και τα Γράμματα.
         Στο πρόγραμμα περιλαμβάνεται  επίσκεψη στο Υπαίθριο Μουσείο Υδροκίνησης στον ποταμό Λούσιο, στο ιστορικό Σχολείο-Βιβλιοθήκη της Δημητσάνας , καθώς και στο  Λαογραφικό Μουσείο της Στεμνίτσας.
        Το κόστος  ανά  άτομο, περιλαμβανομένης της  μετακίνησης και της διανυκτέρευσης (στη Δημητσάνα) σε δίκλινο με πρωινό σε παραδοσιακούς ξενώνες, ανέρχεται περίπου στα 50 ευρώ .
       Λόγω περιορισμένου αριθμού συμμετοχών (45 άτομα), θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.
Το πρόγραμμα της εκδρομής θα ανακοινωθεί αργότερα.
Δηλώσεις συμμετοχής μέχρι την Παρασκευή 6-3-2014: 
α) Τέτα Πλιάτσικα-Προβατά: 210-3805435 / 6971 788045,
β) Δημήτρης Μάτσας: 210-6002498/ 6973 607181

       Συνάδελφοι, θα χαρούμε να ανταποκριθείτε στο κάλεσμά μας και μαζί να απολαύσουμε αυτό το ταξίδι.


Πέμπτη, 12 Φεβρουαρίου 2015

ΤΑ ΑΙΤΗΜΑΤΑ ΜΑΣ ΚΑΙ ΟΙ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΕΣ ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ
ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ (Π.Ε.Σ.ΕΚ)
ΓΡΑΦΕΙΑ:  ΚΟΡΝΑΡΟΥ 2 ΚΑΙ ΕΡΜΟΥ  (ΟΛΜΕ)
ΑΘΗΝΑ    ΤΚ:10563
ΤΗΛ: 210 3230073
          210 3236544
Email : syntaxekpedeftikoi@gmail.com           
Blog :  syntaxekpedeftikoi.blogspot.gr


    Αθήνα 8.2.2015

     Απαιτούμε  ικανοποίηση των αιτημάτων μας

·         Οι συνταξιούχοι εκπαιδευτικοί, μαζί με όλο το εργατικό και συνταξιουχικό κίνημα, συμμετείχαμε στον αγώνα για την απόκρουση και την ανατροπή των μνημονίων και των πολιτικών κεφαλαίου – ΕΕ  - ΔΝΤ. Προβάλαμε μια σειρά αιτήματα και στόχους  μαζί με όλους τους εργαζόμενους – συνταξιούχους – ανέργους. Ορισμένα δε από τα αιτήματα αυτά αποτελούν κυβερνητικές  δεσμεύσεις και  εξαγγελίες.
·          Τα αιτήματά μας αυτά συγκροτούσαν το αναγκαίο πλαίσιο δράσης για τη βελτίωση της θέσης των εργαζομένων – συνταξιούχων και υπογράμμιζαν με έμφαση ότι η ικανοποίησή τους δεν μπορούσε παρά να οδηγήσει στη σύγκρουση με τις πολιτικές ΕΕ – ΔΝΤ και στην αμφισβήτηση των δεσμεύσεων που προκύπτουν από την ένταξη της χώρας στην ΕΕ και τους άλλους ιμπεριαλιστικούς οργανισμούς.
·          Το πλαίσιο αιτημάτων και η κατεύθυνση της πάλης εξακολουθούν να ισχύουν, πολύ περισσότερο σήμερα, στη νέα κατάσταση που έχει διαμορφωθεί μετά τις εκλογές.
·         Σε μια τέτοια κατεύθυνση είμαστε έτοιμοι να συνεισφέρουμε με όσες δυνάμεις διαθέτουμε.
·           Άμεσα πρέπει να εκκινήσουν οι διαδικασίες για ανάκτηση των απωλειών και την εξασφάλιση ενός επιπέδου αξιοπρεπούς διαβίωσης για όλο το λαό, μαζί και τους συνταξιούχους που έχουν υποστεί θανάσιμες περικοπές:
1.       Κατάργηση όλων των μνημονιακών νόμων που επέβαλαν περικοπές και μειώσεις κύριων και επικουρικών συντάξεων.
2.      Επαναφορά της 13ης και 14ης σύνταξης.
3.      Αποκατάσταση του εφάπαξ και απόδοση των διαφορών.
4.      Άμεσα μέτρα για την γρήγορη απονομή των συντάξεων.
5.       Κατάργηση της παρακράτησης του 20% κατά την εκκαθάριση των νέων συντάξεων
6.     Πλήρης  και δωρεάν  υγειονομική περίθαλψη και φάρμακα χωρίς συμμετοχή των συνταξιούχων. 
7.      Δυνατότητα αποχώρησης των εκπαιδευτικών από την υπηρεσία όποτε συμπληρώνονται οι προϋποθέσεις και όχι μόνο κάθε Ιούλιο. Να ισχύσει το ίδιο καθεστώς με τους άλλους ΔΥ.
8.      Μέτρα στήριξης των ασφαλιστικών ταμείων. Επιστροφή των αποθεματικών που «κουρεύτηκαν» με το PSI.
                                Για την Π.Ε.Σ.ΕΚ
                  Ο πρόεδρος                                Η  Γ. Γραμματέας

                Τάσος Σταυρόπουλος                   Πόπη Μαζοκόπου