ΣΥΝΑΔΕΛΦΕ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΕ.
Η Π.Ε.Σ.ΕΚ σε έχει ΑΝΑΓΚΗ και την έχεις ΑΝΑΓΚΗ. Από την πενιχρή σύνταξή σου ενίσχυσε την Ένωση. Γράψου στο σωματείο και ενημέρωσε και άλλους για την λειτουργία του. Κατέβασε την Αίτηση εγγραφής και ενημέρωσε μας με όποιον τρόπο σε εξυπηρετεί.
ΚΑΝΤΕ ΚΛΙΚ ΕΔΩ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΙΤΗΣΗ

menu

.

Print Friendly and PDF

Πέμπτη, 27 Φεβρουαρίου 2014

ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗ ΦΟΡΟΥ

 ΤΙ ΑΚΟΥΜΕ

To Yπουργείο Οικονομικών έχει αποφασίσει να προχωρήσει σε αλλαγές στις διατάξεις για
την παρακράτηση των επικουρικών συντάξεων που προβλέπει η υφιστάμενη
νομοθεσία, η οποία είχε ψηφισθεί πέρυσι το καλοκαίρι. Ο λόγος είναι ότι
το ηλεκτρονικό σύστημα ΗΔΙΚΑ του υπουργείου Εργασίας δεν μπορεί σε αυτή
τη φάση να υπολογίσει το συνολικό ποσό της κύριας και της επικουρικής
σύνταξης για κάθε συνταξιούχο, επί του οποίου προβλεπόταν να γίνεται η
μηνιαία παρακράτηση και μόνο όταν αυτό καταστεί δυνατόν θα εφαρμοσθεί η
υφιστάμενη νομοθεσία. Εως τότε θα τεθεί σε εφαρμογή ένας μεταβατικός
μηχανισμός.

Η εφαρμογή πάντως της ενιαίας παρακράτησης για κύριες και επικουρικές
συντάξεις θα οδηγούσε σε μείωση των συντάξεων για πολλούς συνταξιούχους.

Με τις αλλαγές στις οποίες σκοπεύει να προχωρήσει τώρα το υπουργείο
Οικονομικών και οι οποίες θα τεθούν σε εφαρμογή ενδεχομένως από τον
Μάρτιο, όσοι λαμβάνουν επικουρική σύνταξη θα διαπιστώσουν αύξηση των
μηνιαίων εισοδημάτων τους. 'Ετσι, για επικουρικές συντάξεις ύψους 100
ευρώ, η αύξηση ανέρχεται σε περίπου 5 ευρώ, για επικουρικές 200 ευρώ η
αύξηση θα είναι 10 ευρώ, ενώ για επικουρική 300 ευρώ η αύξηση θα
κυμαίνεται στα 30 ευρώ.

Πρόκειται σε κάθε περίπτωση για αλλαγές που αφορούν στα παρακρατούμενα
ποσά φόρου και όχι για το σύνολο του φόρου που θα κληθούν να καταβάλουν
σε ετήσια βάση οι συνταξιούχοι με επικουρική σύνταξη. Το ύψος του
ετήσιου φόρου θα παραμείνει αμετάβλητο.

Αν εφαρμοζόταν ο νέος τρόπος παρακράτησης που προβλέπει η νομοθεσία θα
προέκυπτε αύξηση της μηνιαίας παρακράτησης για τα φετινά εισοδήματα των
συνταξιούχων. Και αυτό γιατί η παρακράτηση θα γινόταν επι ενός συνολικού
 υψηλότερου ποσού, άρα και με μεγαλύτερο φορολογικό συντελεστή, ενώ έως
και πέρυσι μόνο η παρακράτηση της κύριας σύνταξης υπολογιζόταν με την
κλίμακα φορολογίας εισοδήματος. Για την επικουρική λαμβανόταν υπόψη άλλη
 κλίμακα που είχε συντελεστές από 5 έως 15%. Και με τις αλλαγές που
προωθεί το υπουργείο Οικονομικών, θα γίνεται ξεχωριστή παρακράτηση με
βάση την κλίμακα φορολογίας εισοδήματος για τη σύνταξη και ξεχωριστή για
 την επικουρική επίσης με την κλίμακα φορολογίας εισοδήματος. Επειδή
όμως η επικουρική σύνταξη συνήθως είναι μικρή και κάτω από το
αφορολόγητο ποσό της κλίμακας το παρακρατούμενο ποσό γι αυτήν θα είναι
μηδενικό.


Βεβαίως, θα πρέπει να σημειωθεί ότι ο ετήσιος φόρος προκύπτει επι του
συνολικού εισοδήματος ( το άθροισμα των ποσών από τη κύρια και την
επικουρική σύνταξη). Αυτό σημαίνει ότι η διαφορά του φόρου, ή το όφελος
που θα προκύψει σε μηνιαία βάση λόγω της μειωμένης παρακράτησης, θα
πρέπει να καταβληθεί στο τέλος μέσω χρεωστικού εκκαθαριστικού
σημειώματος που θα παραλάβουν οι υπόχρεοι

Δευτέρα, 24 Φεβρουαρίου 2014

ΠΡΟΣΦΥΓΗ ΣΤΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ
    ΓΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΟΣΩΝ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΙΣ ΑΠΟΨΕΙΣ ΤΗΣ    ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ   ΓΙΑ ΤΟ ΘΕΜΑ ΤΗΣ ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ ΣΕ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ

                                                   

                                                                                               

ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ (COMISSION)
           
Συνάδελφοι,         

Επί της από 10.05.2012 αγωγής συναδέλφου για την απόδοση των Δικαιωμάτων Εκτέλεσης Τελωνειακών Εργασιών (Δ.Ε.Τ.Ε.) που καταργήθηκαν με το Ν. 4024/11 (Ενιαίο Μισθολόγιο), η οποία ως γνωστόν εκδικάσθηκε από το Συμβούλιο της Επικρατείας κατά τη διαδικασία της πρότυπης δίκης, εκδόθηκε η με αριθμό 2741/2013 απόφασή του, με την οποία απορρίφθηκε η ως άνω αγωγή.

Όπως θα διαπιστώσετε, οι δικανικοί συλλογισμοί, οι οποίοι στήριξαν το απορριπτικό διατακτικό της ως άνω αποφάσεως, την οποία μπορείτε να διαβάσετε και από το site της Ομοσπονδίας (www.otye.gr), υπήρξαν πρόχειροι αναιτιολόγητοι και ελλιπείς, καθώς μέγα πλήθος νομικών ζητημάτων τα οποία είχαν τεθεί με την ως άνω αγωγή και αναπτυχθεί ενδελεχώς με το από 19.11.2012 υπόμνημά μας, διεκπεραιώθηκαν με εξαιρετικώς βραχυλογικό και ατεκμηρίωτο τρόπο εκ μέρους του ΣτΕ.

             Κατόπιν των ανωτέρω, και εν όψει του γεγονότος, ότι η εν λόγω απόφαση του ΣτΕ δεσμεύει όλα τα κατώτερα Δικαστήρια της χώρας αναφορικώς με τα ζητήματα τα οποία κρίθηκαν, η προσφυγή στην εσωτερική έννομη τάξη ως προς την κατάργηση των Δ.Ε.Τ.Ε. έχει πλέον εκ του νόμου και των πραγμάτων εξαντληθεί.

                 Ως εκ τούτου, σε περίπτωση κατά την οποία θα προκρινόταν η εξακολούθηση της εν λόγω υποθέσεως, οι μόνες εναπομείνασες προοπτικές είναι οι εξής:

1.      Προσφυγή ενώπιον του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (ΕΔΔΑ)
2.      Καταγγελία ενώπιον της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (Commission)

                Προκειμένου να αποφασισθεί η πορεία της υπόθεσης των Δ.Ε.Τ.Ε. και ειδικότερα αναφορικά με τις ανωτέρω δύο εναλλακτικές, συνεδρίασε, κατ’ εξουσιοδότηση του Γενικού Συμβουλίου, η Εκτελεστική Επιτροπή την 21-11-2013 και συζητήθηκαν τα ακόλουθα δεδομένα αναφορικά με τη διαδικασία, τις πιθανότητες ευδοκίμησης και το κόστος καθεμιάς των επιλογών:

1.      Ως προς την προσφυγή ενώπιον του ΕΔΔΑ:

                         Το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (ΕΔΔΑ), είναι ένα διεθνές δικαιοδοτικό όργανο. Το ΕΔΔΑ εξετάζει, υπό ορισμένους όρους, προσφυγές ατόμων που παραπονούνται για παραβιάσεις δικαιωμάτων που διασφαλίζονται από την Ευρωπαϊκή Σύμβαση των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (ΕΣΔΑ) και τα τέσσερα πρόσθετα πρωτόκολλα αυτής (τα 1,4, 6 και 7).

                        Μεταξύ των προστατευόμενων από την ΕΣΔΑ και τα πρόσθετα πρωτόκολλα δικαιωμάτων συγκαταλέγεται και το δικαίωμα προστασίας της περιουσίας, όπως άλλωστε προτάθηκε με την αγωγή και ενώπιον του ΣτΕ. Αν παραβιασθεί οποιοδήποτε δικαίωμα από οποιαδήποτε αρχή Κράτους - μέλους (νομοθετική, εκτελεστική, δικαστική), το ΕΔΔΑ επιβάλλει επανόρθωση και χρηματική αποζημίωση υπέρ του θιγέντος.

                        Η  προσφυγή ενώπιον του ΕΔΔΑ εικάζεται ότι θα είχε μάλλον λιγοστές πιθανότητες ευδοκιμήσεως, κυρίως εν όψει του γεγονότος ότι το εν λόγω Δικαστήριο, ιδίως από την εμφάνιση των αποτελεσμάτων της κρίσεως και εντεύθεν, είναι ιδιαίτερα επιφυλακτικό αναφορικά με την δικαίωση των προσφευγόντων,καθώς δείχνει να παγιώνεται ως επιλογή του Δικαστηρίου αυτού η άρνηση υπεισελεύσεως στις εσωτερικές έννομες τάξεις των Κρατών – Μελών, αναφορικώς με τις δημοσιονομικές τους επιλογές.

                        Ενδεικτική ως προς την στάση του ΕΔΔΑ, ειδικώς ως προς τα μνημόνια, τις δημοσιονομικές προσαρμογές της χώρας μας και τις ένεκεν αυτών μισθολογικές μειώσεις, είναι η πλέον πρόσφατη (07.05.2013) απόφασή του επί των προσφυγών με αριθμούς 57665/2012 και 57657/2012 της Ιωάννας ΚΟΥΦΑΚΗ κατά της Ελλάδας και της ΑΔΕΔΥ κατά της Ελλάδας, οι οποίες απορρίφθηκαν ως απαράδεκτες.

                        Ως προς το κόστος (δικηγορικές αμοιβές, έξοδα παραστάσεως κ.λπ.) η επιλογή της προσφυγής στο ΕΔΔΑ θα συνεπαγόταν μια δαπάνη ύψους   15.000 – 20.000 € πλέον ΦΠΑ 23%, με επιφύλαξη.

2. Ως προς την καταγγελία ενώπιον της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (Commission):

Στα πλαίσια του ευρωπαϊκού δικαίου ο κάθε ευρωπαίος πολίτης δικαιούται να απαιτεί από τις εθνικές αρχές ολόκληρης της επικράτειας της Ευρωπαϊκής Ενώσεως να σέβονται τα ευρωπαϊκά δικαιώματά του. Οποιοσδήποτε μπορεί να στραφεί καθ’ οιουδήποτε Κράτους - Μέλους, υποβάλλοντας καταγγελία στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή για κάθε μέτρο (νομοθετικό, κανονιστικό ή διοικητικό) ή πρακτική κράτους μέλους, τα οποία θεωρεί αντίθετα με διάταξη ή αρχή του δικαίου της Ενώσεως.

Η καταγγελία για μέτρα ή πρακτικές που αντίκεινται στο δίκαιο της Ενώσεως, εξετάζεται εντός προθεσμίας ενός (1) μηνός. Αρμόδιες για την επί της ουσίας εξέταση κάθε αλληλογραφίας ή/και καταγγελίας είναι οι γενικές διευθύνσεις και οι υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η εξέταση μιας υποθέσεως στο πλαίσιο της διαδικασίας παραβάσεως μπορεί να ακολουθήσει τα εξής στάδια:

Στάδιο έρευνας: Σε συνέχεια της καταγγελίας, ενδέχεται να αποδειχτεί αναγκαία η αναζήτηση επιπρόσθετων πληροφοριών από τις αρχές του κράτους-μέλους, κατά του οποίου στρέφεται η καταγγελία, για τον προσδιορισμό των γεγονότων και των νομικών ζητημάτων που σχετίζονται με τον φάκελο ή να κληθεί ο καταγγέλλων  να παράσχει περαιτέρω πληροφορίες. Εν συνεχεία, οι υπηρεσίες της Επιτροπής αποφασίζουν εάν πρέπει να δοθεί συνέχεια ή όχι στην καταγγελία.

Κίνηση διαδικασίας παραβάσεως: επίσημες επαφές μεταξύ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και του οικείου κράτους μέλους. Εάν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κρίνει, ότι ενδέχεται να υπάρχει παράβαση του δικαίου της Ενώσεως, η οποία δικαιολογεί την κίνηση διαδικασίας παραβάσεως, απευθύνει στο οικείο Κράτος - Μέλος επιστολή αποκαλούμενη «προειδοποιητική επιστολή», με την οποία το καλεί να υποβάλει τις απόψεις του εντός καθορισμένης προθεσμίας.

Αναλόγως με την απάντηση του Κράτους - Μέλους, ή σε περίπτωση μη απαντήσεως, η Επιτροπή μπορεί να αποφασίσει να του αποστείλει «αιτιολογημένη γνώμη» στην οποία εκθέτει με σαφήνεια και οριστικώς τους λόγους για τους οποίους εκτιμά, ότι υπάρχει παράβαση του δικαίου της Ενώσεως και με την οποία καλεί το Κράτος - Μέλος να συμμορφωθεί προς το δίκαιο της Ενώσεως, εντός συγκεκριμένης προθεσμίας (συνήθως δύο μηνών).

Σκοπός των επίσημων επαφών είναι να εξακριβωθεί, εάν όντως υπάρχει παράβαση του δικαίου της Ενώσεως και, εφ’ όσον υπάρχει, να καταβληθεί προσπάθεια επανορθώσεως στο στάδιο αυτό, χωρίς την άσκηση προσφυγής ενώπιον του Δικαστηρίου (Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ενώσεως - ΔΕΕ).
 Αναλόγως με την απάντηση, η Επιτροπή μπορεί επίσης να αποφασίσει την μη συνέχιση της διαδικασίας παραβάσεως, εάν, για παράδειγμα, το Κράτος - Μέλος δώσει αξιόπιστες διαβεβαιώσεις, ότι θα τροποποιήσει την νομοθεσία ή την διοικητική του πρακτική. Οι περισσότερες περιπτώσεις διευθετούνται με τον τρόπο αυτό.

Προσφυγή στο Δικαστήριο: Εάν το οικείο Κράτος - Μέλος δεν συμμορφωθεί με την αιτιολογημένη γνώμη, η Επιτροπή μπορεί να αποφασίσει την άσκηση προσφυγής ενώπιον του Δικαστηρίου (ΔΕΕ). Κατά μέσο όρο χρειάζονται περίπου δύο (2) έτη μέχρι την έκδοση αποφάσεως από το Δικαστήριο. Μετά το πέρας της διαδικασίας, το Δικαστήριο εκδίδει απόφαση με την οποία διαπιστώνεται η ύπαρξη (ή μη) της παραβάσεως.

Το Δικαστήριο δεν μπορεί να ακυρώσει εθνική διάταξη μη συμβατή με το δίκαιο της Ενώσεως, να επιβάλει σε μια εθνική διοίκηση να ικανοποιήσει το αίτημα ιδιώτη, ούτε να επιβάλει στο Κράτος - Μέλος την καταβολή αποζημιώσεως σε ιδιώτη, ο οποίος έχει θιγεί από την παράβαση του δικαίου της Ενώσεως. Εναπόκειται στο καταδικασθέν από το Δικαστήριο Κράτος - Μέλος να λάβει τα απαραίτητα μέτρα, ώστε να συμμορφωθεί με την απόφαση, με στόχο κυρίως την επίλυση της διαφοράς εξ αιτίας της οποίας προέκυψε η διαδικασία. Σε περίπτωση μη συμμορφώσεως ενός Κράτους - Μέλους, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μπορεί να προσφύγει εκ νέου στο Δικαστήριο και να ζητήσει την επιβολή κατ' αποκοπή ποσού ή/και χρηματικής ποινής στο Κράτος – Μέλος, έως ότου αυτό θέσει τέρμα στην παράβαση.

                        Η καταγγελία ενώπιον της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ιδίως εν όψει της προφανούς παραβάσεως του Κοινοτικού Τελωνειακού Κώδικα ως προς το ότι εισπράττονται ΔΕΤΕ, τα οποία δεν αποδίδονται στους τελωνειακούς υπαλλήλους για τις ιδιαίτερες υπηρεσίες των οποίων ανταποδοτικώς εισπράττονται, παρά αυτά ενθυλακώνονται από το ελληνικό κράτος, θα κινητοποιήσει τις ευρωπαϊκές αρχές ως προς το να διευθετηθεί η εν λόγω κατάσταση εκ μέρους του ελληνικού κράτους.

                        Η καταγγελία αποτελεί την μάλλον ενδεδειγμένη πρόταση περαιτέρω νομικής διεκδικήσεως της εν λόγω υποθέσεως. Τούτο δε, παρά το γεγονός, ότι, ούτε η Επιτροπή ούτε το ΔΕΕ, εάν βεβαίως η πρώτη αποφασίσει να παραπέμψει στο τελευταίο την υπόθεση, κατά την κυριαρχική της επιλογή, έχουν δικαίωμα να εξαναγκάσουν σε κανονιστικό επίπεδο το ελληνικό κράτος να εξακολουθήσει να καταβάλει τα ΔΕΤΕ τα οποία εισπράττει στους τελωνειακούς υπαλλήλους. Αλλά, η καταγγελία ενώπιον της Ευρωπαϊκής Επιτροπής αναμένεται ότι θα αποτελέσει, αν μη τι άλλο, ένα ουσιώδες μέσον πιέσεως του ελληνικού δημοσίου, προκειμένου  να καταβάλει τα εισπραττόμενα ΔΕΤΕ στους κατά νόμο δικαιούχους τους.

                         Ως προς το κόστος (δικηγορικές αμοιβές, έξοδα καταρτίσεως του φακέλου κ.λπ.), το οποίο η επιλογή της προσφυγής στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα συνεπαγόταν,  υπολογίζεται στο επίπεδο των 4.500 - € 6.000 € πλέον ΦΠΑ 23%, με επιφύλαξη.

                        Κατόπιν των ανωτέρω, η Εκτελεστική Επιτροπή αποφάσισε ομόφωνα να υποβληθεί καταγγελία ενώπιον της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, όχι μόνο λόγω του σημαντικά μικρότερου κόστους της αλλά και λόγω της ύπαρξης περισσότερων πιθανοτήτων ευδοκίμησης που φαίνεται ότι έχει αυτή η επιλογή.

                        Παράλληλα, η Ομοσπονδία μη περιοριζόμενη στη νομική διεκδίκηση, συνεχίζει αμείωτες τις προσπάθειές της μέσω της συνδικαλιστικής και διαπραγματευτικής οδού, για την επίλυση του ζητήματος της απόδοσης στους τελωνειακούς υπαλλήλους των ΔΕΤΕ, τα οποία δικαιούνται βάσει της κοινοτικής νομοθεσίας.Για την Εκτελεστική Επιτροπή της Ο.Τ.Υ.Ε.

           Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                              Η ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΡΙΜΠΟΝΙΑΣ             ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΜΠΟΥΚΟΥΒΑΛΑ

Κυριακή, 23 Φεβρουαρίου 2014

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ

Στο εξής οι συντάξεις του Δημοσίου θα καταβάλλονται την προτελευταία εργάσιμη ημέρα κάθε μήνα. 

Παρασκευή, 21 Φεβρουαρίου 2014

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΜΗ ΤΟΥ ΕΦΑΠΑΞΣΥΝΤΟΜΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΝΕΕΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ   ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΕΦΑΠΑΞ ΑΠΟ ΤΟ ΤΠΔΥ

Άλλο η περικοπή του εφάπαξ και άλλο η πληρωμή.

Η περικοπή η όχι αφορά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης συνταξιοδότησης.

Η πληρωμή, του όποιου ποσού εφάπαξ ,γίνεται με την σειρά που φτάνουν οι πράξεις από το Γεν. Λογιστήριο στο ταμείο.


Στον πίνακα που έχει αναρτήσει το ταμείο, παρατηρούμε ότι έχει προγραμματίσει να καταβάλει  μέχρι τον Ιανουάριο του 2015  , 20.521 εφάπαξ , με τελευταία ,αυτά που οι πράξεις συνταξιοδότησης του Γεν.Λογιστηριου θα φτάσουν σε αυτό μέχρι 20 Σεπτεμβρίου του 2013. (Ο Υπουργός είχε δεσμευτεί για 25.000)
Άρα είναι προφανές ότι θα υπάρξουν συνάδελφοι που έχουν υποβάλει αίτηση συνταξιοδότησης πριν τις 31 Αυγούστου 2013 δηλαδή που γλιτώνουν  το νέο «κούρεμα» αλλά  που δεν είναι προγραμματισμένοι πότε θα πληρωθούν.

Πέμπτη, 20 Φεβρουαρίου 2014

ΠΡΟΣΦΥΓΗ ΤΠΔΥΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΝΑ ΚΑΤΕΒΑΣΕΤΕ Ή ΝΑ ΕΚΤΥΠΩΣΕΤΕ ΤΟ ΕΝΤΥΠΟ ΤΗΣ ΕΝΣΤΑΣΗΣ ΣΤΟ ΤΠΔΥ:

1. ΓΙΑ ΚΑΤΕΒΑΣΜΑ (ΛΗΨΗ):
ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ ΚΑΙ ΣΤΗ ΚΑΡΤΕΛΑ ΠΟΥ ΘΑ ΕΜΦΑΝΙΣΤΕΙ ΠΑΤΗΣΤΕ ΑΡΧΕΙΟ>ΛΗΨΗ (ΒΕΛΑΚΙ ΠΡΟΣ ΤΑ ΚΑΤΩ) ΟΠΩΣ ΔΕΙΧΝΕΙ Η ΕΙΚΟΝΑ:
 
 ΣΤΗ ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΣΤΟ ΚΑΡΤΕΛΑΚΙ ΠΟΥ ΘΑ ΕΜΦΑΝΙΣΤΕΙ ΕΠΙΛΕΞΤΕ "Αποθήκευση αρχείου" ΚΑΙ ΠΑΤΗΣΤΕ ΟΚ

ΤΟ ΑΡΧΕΙΟ ΜΕ ΤΟ ΕΝΤΥΠΟ ΕΧΕΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΤΕΙ ΣΤΟΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ ΣΑΣ ΟΠΩΣ ΑΚΡΙΒΩΣ ΤΑ ΣΥΝΝΗΜΕΝΑ ΤΟΥ email

2. ΓΙΑ ΕΚΤΥΠΩΣΗ:

ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ ΣΤΗ ΚΑΡΤΕΛΑ ΠΟΥ ΘΑ ΕΜΦΑΝΙΣΤΕΙ ΠΑΤΗΣΤΕ ΤΟ ΚΟΥΜΠΙ ΜΕ ΤΟΝ ΕΚΤΥΠΩΤΗ (ΕΚΤΥΠΩΣΗ PDF), ΟΠΩΣ ΔΕΙΧΝΕΙ Η ΕΙΚΟΝΑ, KAI ΣΤΗ ΣΥΝΕΧΕΙΑ OK.


Τετάρτη, 19 Φεβρουαρίου 2014

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΗΣ Π.Ε.Σ.ΕΚ
  Το Παράρτημα Θεσσαλονίκης της Πανελλήνιας Ένωσης Συνταξιούχων Εκπαιδευτικών έχει έδρα του τα γραφεία της Α΄ ΕΛΜΕ Θεσσαλονίκης, στην Προξένου Κορομηλά 51, στον 3ο όροφο (τηλ. 2310-240698), που ευγενώς μας παραχώρησε το Δ.Σ. της Α΄ ΕΛΜΕ, για να λειτουργούμε σε πρωϊνές ώρες. 
     Έχουν ήδη γραφεί 110 εκπαιδευτικοί, δάσκαλοι και καθηγητές, αλλά θεωρούμε ότι ο αριθμός είναι μικρός σε σχέση με το μεγάλο αριθμό των συνταξιούχων  εκπαιδευτικών και τα μεγάλα προβλήματα που συνεχώς συσσωρεύονται.
      Η λειτουργία μας περιορίζεται καταρχήν στο άνοιγμα των γραφείων κάθε Τετάρτη από τις 10. 30  π.μ. μέχρι τη 1 μ.μ. και στην ενημέρωση των συναδέλφων μέσω mail για τα θέματα που τους ενδιαφέρουν, αλλά και για όλες τις κινητοποιήσεις των μονίμων συναδέλφων μας στις οποίες ανελιπώς παίρνουμε μέρος, όσοι μπορούμε και μάλιστα διακριτά, με το πανό μας.
                               
    Για το Συντονιστικό Θεσσαλονίκης
Μυρσίνη Αθανασιάδου : τηλ. 6972320563.

Τρίτη, 18 Φεβρουαρίου 2014

ΟΙ ΜΕΙΩΣΕΙΣ-ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ

          
  OI MNHMONIAKEΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΕΧΡΙ ΤΩΡΑ    ΜΕΙΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ

Α. Κράτηση για υγειονομική περίθαλψη.
Η κράτηση για υγειονομική περίθαλψη, διενεργείται στο συνολικό ακαθάριστο ποσό της σύνταξης, δηλαδή λαμβάνονται υπόψη : η βασική σύνταξη, το επίδομα εξομάλυνσης, τα οικογενειακά  και τα τυχόν προσωπικά επιδόματα. 

Β. Εισφορά Αλληλεγγύης Συνταξιούχων (Ε.Α.Σ) (αρθ.11 Ν.3865/10 όπως τροποποιήθηκε με την παρ.13 του αρθ.2 του Ν.4002/11)


Η Ε.Α.Σ παρακρατείται μηνιαία από τη σύνταξη του Δημοσίου, υπολογίζεται στο συνολικό ακαθάριστο ποσό αυτής αφαιρουμένων των οικογενειακών επιδομάτων και καθορίζεται ως εξής :
Για συντάξεις από 1.400,01 € έως 1.700,00€, ποσοστό 3% 
Για συντάξεις από 1.700,01 € έως 2.000,00€, ποσοστό 6% 
Για συντάξεις από 2.000,01 € έως 2.300,00€, ποσοστό 7% 
Για συντάξεις από 2.300,01 € έως 2.600,00€, ποσοστό 9%  
Για συντάξεις από 2.600,01 € έως 2.900,00€, ποσοστό 10%
Για συντάξεις από 2.900,01 € έως 3.200,00€, ποσοστό 12% 
Για συντάξεις από 3.200,01 € έως 3.500,00€, ποσοστό 13%
Για συντάξεις από 3.500,01 € και άνω, ποσοστό 14%
Για την πρώτη κατηγορία, το ποσό της σύνταξης μετά την παρακράτηση της Ε.Α.Σ δεν μπορεί να υπολείπεται των χιλίων τετρακοσίων ευρώ (1.400,00 €).

Στις περιπτώσεις που στην κατά μεταβίβαση σύνταξη συντρέχουν περισσότεροι του ενός δικαιούχοι, η προβλεπόμενη παρακράτηση πραγματοποιείται στο καταβαλλόμενο σε κάθε συνδικαιούχο ποσό.
Στις περιπτώσεις καταβολής στο ίδιο πρόσωπο περισσότερων από μία κύριες συντάξεις από το Δημόσιο ή από άλλο Ασφαλιστικό Φορέα λαμβάνεται υπόψη το άθροισμα των συντάξεων αυτών και η παρακράτηση γίνεται αναλογικά σε κάθε φορέα ή τομέα.
Από την ανωτέρω κράτηση της Ε.Α.Σ εξαιρούνται :
- όσοι εξ΄ιδίου δικαιώματος, που έπαθαν εξαιτίας της υπηρεσίας, λαμβάνουν το επίδομα ανικανότητας της παρ.5 αρ.54 του Κώδικα Πολιτικών και Στρατιωτικών Συνταξιούχων (Π.Δ 169/2007) (παραπληγίες)
- όσοι εξ΄ιδίου δικαιώματος, αξιωματικοί και οπλίτες  συνταξιοδοτούνται γιατί έπαθαν παραπληγία με ορθοκυστικές διαταραχές
- όσοι εξ΄ ιδίου δικαιώματος λαμβάνουν επίδομα τυφλότητας
- όσοι εξ΄ ιδίου δικαιώματος και οι οικογένειές τους λαμβάνουν πολεμική σύνταξη
- όσοι εξ΄ ιδίου δικαιώματος και οι οικογένειές τους λαμβάνουν σύνταξη παθόντων στην Υπηρεσία
- όσοι εξ΄ ιδίου δικαιώματος και οι οικογένειές τους λαμβάνουν σύνταξη ως παθόντες από τρομοκράτες (Ν.1897/90 και 1977/91)
- όσοι λαμβάνουν το μεγάλο επίδομα ανικανότητας του αρ.1 του Κώδικα Πολιτικών και Στρατιωτικών Συνταξιούχων (Π.Δ 169/2007)Γ. Επιπλέον εισφορά του αρ.2 παρ.14 εδ.α Ν.4002/11
Η ανωτέρω μηνιαία εισφορά παρακρατείται μόνο από όσους συνταξιούχους του Δημοσίου δεν έχουν συμπληρώσει το 60ο έτος της ηλικίας τους, αφού πρώτα αφαιρεθεί η κράτηση της Ε.Α.Σ, ως εξής :
για συντάξεις από 1.700,01€ έως 2.300,00 € ποσοστό 6%
για συντάξεις από 2,300,01€ έως 2.900,00 € ποσοστό 8%
για συντάξεις από 2.900,01€ και άνω  ποσοστό 10%

Εξαιρούνται της ανωτέρω κράτησης :
- όσοι στρατιωτικοί συνταξιούχοι αποστρατεύτηκαν με πρωτοβουλία της Υπηρεσίας
- όσοι εξ΄ ιδίου δικαιώματος και οι οικογένειές τους λαμβάνουν σύνταξη ως παθόντες από τρομοκράτες (Ν.1897/90 και 1977/91)
- όσοι λαμβάνουν με την σύνταξή τους επίδομα ανικανότητας του αρ.54 του Κώδικα Πολιτικών και Στρατιωτικών Συνταξιούχων (Π.Δ 169/2007)

 Για την πρώτη κατηγορία, το ποσό της σύνταξης μετά την παρακράτηση της επιπλέον εισφοράς δεν μπορεί να υπολείπεται των χιλίων επτακοσίων ευρώ (1.700,00 €).
Η παραπάνω παρακράτηση διακόπτεται τον επόμενο μήνα από την συμπλήρωση του 60ου έτους ηλικίας.
Στις περιπτώσεις που στην κατά μεταβίβαση σύνταξη συντρέχουν περισσότεροι του ενός δικαιούχοι, η προβλεπόμενη παρακράτηση πραγματοποιείται στο καταβαλλόμενο σε κάθε συνδικαιούχο ποσό.
Στις περιπτώσεις καταβολής στο ίδιο πρόσωπο περισσότερων από μία κύριες συντάξεις από το Δημόσιο ή από άλλο Ασφαλιστικό Φορέα λαμβάνεται υπόψη το άθροισμα των συντάξεων αυτών και η παρακράτηση γίνεται αναλογικά σε κάθε φορέα ή τομέα.


Δ. Μείωση σύνταξης σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.10 του αριθ.1 του Ν.4024/11

Το ποσό της σύνταξης που προκύπτει μετά την αφαίρεση των κρατήσεων των ανωτέρω νόμων 3865/10 και 4002/11 , υπόκειται σε μείωση ως εξής :
- για όσους έχουν συμπληρώσει το 55ο έτος της ηλικίας τους, μειώνεται κατά 20% το ποσό της σύνταξης που υπερβαίνει τα 1.200,00 €.
Κατ΄εξαίρεση όμως, στην μείωση αυτή εμπίπτουν και οι στρατιωτικοί συνταξιούχοι που δεν έχουν συμπληρώσει το 55ο έτος της ηλικίας τους αλλά αποστρατεύτηκαν αυτεπάγγελτα από την Υπηρεσία καθώς και όσοι συνταξιοδοτήθηκαν με την συμπλήρωση τουλάχιστον τριάντα πέντε (35) ετών υπηρεσίας.
- για όσους ΔΕΝ έχουν συμπληρώσει το 55ο έτος της ηλικίας τους, μειώνεται κατά 40% το ποσό της σύνταξης που υπερβαίνει τα 1.000,00 €.  Η μείωση αυτή διακόπτεται από την πρώτη του επομένου μήνα από εκείνο κατά τον οποίο συμπληρώνει το 55ο έτος.

Εξαιρούνται της ανωτέρω μείωσης :
- όσοι λαμβάνουν με την σύνταξή τους επίδομα ανικανότητας του αρ.54 του Κώδικα Πολιτικών και Στρατιωτικών Συνταξιούχων (Π.Δ 169/2007)
- όσοι πολεμικοί συνταξιούχοι λαμβάνουν το επίδομα ανικανότητας των άρθρ. 100 έως 104 του Κώδικα Πολεμικών Συνταξιούχων (Π.Δ 168/2007)
- όσοι συνταξιούχοι (από ίδιο δικαίωμα ή και μεταβίβαση) έχουν παιδί ή ανάπηρο σύζυγο με ποσοστό 80% και άνω (η ανικανότητά τους πρέπει να προκύπτει από γνωμάτευση της Α.Σ.Υ.Ε).
- όσοι εξ΄ ιδίου δικαιώματος και οι οικογένειές τους λαμβάνουν σύνταξη ως παθόντες από τρομοκράτες (Ν.1897/90 και 1977/91)
  -  όσοι συνταξιούχοι, γενικά, είναι ανίκανοι για την άσκηση κάθε βιοποριστικού επαγγέλματος κατά ποσοστό 80% και άνω (η ανικανότητά τους πρέπει να προκύπτει από γνωμάτευση της Α.Σ.Υ.Ε).
-  όσοι εξ΄ιδίου δικαιώματος λαμβάνουν πολεμική σύνταξη (ισχύει από 29-4-2013)

Στις περιπτώσεις που στην σύνταξη συντρέχουν περισσότεροι του ενός δικαιούχοι, η μείωση θα διενεργηθεί επί του καταβαλλόμενου ποσού σύνταξης σε κάθε δικαιούχο χωριστά.
Στις περιπτώσεις καταβολής στο ίδιο πρόσωπο δύο συντάξεων από το Δημόσιο, η κατά περίπτωση μείωση διενεργείται επί της κάθε σύνταξης χωριστά.

Ε. Μείωση σύνταξης σύμφωνα με τις διατάξεις του αριθ.1 του Ν.4051/12
Το ποσό της σύνταξης που εναπομένει μετά την παρακράτηση των προηγούμενων κρατήσεων των νόμων 3865/10, 4002/11 και 4024/11, και υπερβαίνει τα 1.300,00 €, υπόκειται σε μείωση κατά 12%.
Οι εξαιρέσεις από την μείωση του παρόντος νόμου ταυτίζονται με της προηγούμενης μείωσης του Ν.4024/2011.
Στις περιπτώσεις που στην κατά μεταβίβαση σύνταξη συντρέχουν περισσότεροι του ενός δικαιούχοι, η προβλεπόμενη μείωση πραγματοποιείται στο καταβαλλόμενο σε κάθε συνδικαιούχο ποσό.
Στις περιπτώσεις καταβολής στο ίδιο πρόσωπο περισσότερων από μία κύριες συντάξεις από το Δημόσιο ή από άλλο Ασφαλιστικό Φορέα λαμβάνεται υπόψη το άθροισμα των συντάξεων αυτών και η μείωση γίνεται αναλογικά σε κάθε φορέα ή τομέα.

ΣΤ. Μείωση για ποσά συντάξεων που υπερβαίνουν τα 1.000,00 ευρώ (Ν. 4093/12)
Η μηνιαία σύνταξη ή το άθροισμα των μηνιαίων συντάξεων (κυρίων, επικουρικών και μερισμάτων) που υπερβαίνουν τα 1.000 ευρώ, μειώνονται ως εξής:
- από 1.000,00 ευρώ έως και 1.500,00 ευρώ, μειώνεται το σύνολο του ποσού κατά 5%. Το ποσό που απομένει δεν μπορεί να υπολείπεται των 1.000,01 ευρώ.
- από 1.500,01 ευρώ έως και 2.000,00 ευρώ, μειώνεται το σύνολο του ποσού κατά 10%. Το ποσό που απομένει δεν μπορεί να υπολείπεται των 1.425,01 ευρώ.
- από 2,000,01 ευρώ έως και 3.000,00 ευρώ, μειώνεται το σύνολο του ποσού κατά 15%. Το ποσό που απομένει δεν μπορεί να υπολείπεται των 1.800,01 ευρώ.
- από 3.000,01 ευρώ και άνω, μειώνεται το σύνολο του ποσού κατά 20%. Το ποσό που απομένει δεν μπορεί να υπολείπεται των 2.550,01 ευρώ.

Για τον προσδιορισμό του ποσοστού μείωσης λαμβάνεται υπόψη ΜΟΝΟ το ποσό της μηνιαίας βασικής σύνταξης αφαιρουμένων των παρακρατήσεων των νόμων 3865/10, 4002/11, 4024/11 και 4051/12.
Εξαιρούνται της ανωτέρω μείωσης :
- οι συνταξιούχοι του Δημοσίου γενικά, οι οποίοι είναι ανάπηροι με ποσοστό αναπηρίας 80% και άνω.
- όσοι εξ΄ ιδίου δικαιώματος και οι οικογένειές τους λαμβάνουν σύνταξη ως παθόντες από τρομοκράτες (Ν.1897/90 και 1977/91) (ισχύει από 29-4-2013)Ζ. Κράτηση για φόρο και για ειδική εισφορά αλληλεγγύης (αρ.29 του Ν.3986/11)
Ο φόρος και η κράτηση για την ειδική εισφορά αλληλεγγύης υπολογίζονται με τις ισχύουσες, κάθε φορά, διατάξεις περί φορολογίας εισοδήματος.

Σάββατο, 15 Φεβρουαρίου 2014

ΕΦΑΠΑΞ- ΓΙΑ ΚΛΑΜΑΤΑΚΟΙΝΟΣ ΑΓΩΝΑΣ ΥΓΕΙΑΣ-ΠΑΙΔΕΙΑΣΚΑΛΕΣΜΑ ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΙΣ ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΟΠΥΥ

    Ασφαλισμένε, με το λουκέτο στον ΕΟΠΥΥ χάνεις για πάντα τη δωρεάν πρόσβαση στην ιατρική περίθαλψη, τη δωρεάν συνταγογράφηση, το δωρεάν εργαστηριακό έλεγχο, τα δωρεάν εμβόλια για παιδιά, ενηλίκους και ηλικιωμένους, τις δωρεάν φυσικοθεραπείες.

     Να μπλοκάρουμε όλοι μαζί, συνταξιούχοι και εργαζόμενοι το σφράγισμα των μονάδων του ΕΟΠΥΥ. Να μη νομιμοποιήσουμε τη διαθεσιμότητα – κινητικότητα – απόλυση του Επιστημονικού – Νοσηλευτικού και λοιπού προσωπικού όπως σχεδιάζει η κυβέρνηση για να ικανοποιήσει τις ορέξεις ΕΕ – ΔΝΤ – ΕΚΤ και των Εμπόρων της υγείας.

     Αποκλειστικά – δημόσιο και δωρεάν σύστημα υγείας – πρόνοιας – πρόληψης. Να μη καταργηθεί καμία μονάδα υγείας, κανένα κέντρο υγείας. Καμιά απόλυση. Μαζικές προσλήψεις Υγειονομικού προσωπικού με μόνιμη και αποκλειστική απασχόληση και ικανοποιητικό μισθό.

Όλοι στη συγκέντρωση έξω από τις Μονάδες του ΕΟΠΥΥ-ΙΚΑ  σε κάθε περιοχή την Δευτέρα 17/2, 8πμ. 


Ο αγώνας για τη Δημόσια Δωρεάν Υγεία και Παιδεία  είναι αγώνας όλων μας

Παρασκευή, 14 Φεβρουαρίου 2014

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Π. ΚΑΒΑΦΗΣ .ΕΛΑΤΕ ΝΑ ΤΟΝ ΑΚΟΥΣΟΥΜΕ ΜΑΖΙ
Επιτροπή “Πολιτιστικών Δράσεων”
της Π.Ε.Σ.ΕΚ.

ΚΑΛΕΣΜΑ

“Κωνσταντίνος Π. Καβάφης”

Είκοσι πέντε ποιήματα του οικουμενικού μας ποιητή,
εκπληκτικά σκηνοθετημένα, συνομιλούν μυστικά
με μοναδικά μουσειακά εκθέματα
αντηχώντας τη φωνή, τη σκέψη, τον προβληματισμό
και την αγωνία του.
Ελάτε να τον ακούσουμε μαζί
στο Μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης (Νεοφύτου Δούκα 4)
τη Δευτέρα, 24 Φεβρουαρίου, 11:30 π.μ.
Είσοδος: 3,5 ευρώ


ΚΑΛΕΣΜΑ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ "ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ"

ΕΔΩ Ο ΧΑΡΤΗΣ ΠΟΥ ΘΑ ΣΥΝΑΝΤΗΘΟΥΜΕ

ΚΑΛΕΣΜΑ

Συναδέλφισσες και συνάδελφοι, ελάτε να κουβεντιάσουμε για όσα μας εμπνέουν, για όσα μας ενδιαφέρουν και θα θέλαμε να τα κάνουμε πράξη.
Σας περιμένουμε την Τετάρτη, 26 Φεβρουαρίου, στις 11:30 π.μ., στο Πολίτικο καθιστικό του Πνευματικού Κέντρου Κωνσταντινουπολιτών,  στον 6° όροφο, Δημ. Σούτσου 46 και Λ. Αλεξάνδρας (στάση Μετρό Αμπελόκηποι).

Η επιτροπή “Πολιτιστικών Δράσεων”
της Π.Ε.Σ.ΕΚ.

Φλεβάρης 2014

Παρασκευή, 7 Φεβρουαρίου 2014

ΕΠΙΣΠΕΥΣΕΙΣ ΕΤΕΑ ( ΤΕΑΔΥ)ΑΙΤΗΜΑΤΑ ΕΠΙΣΠΕΥΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
Σας ενημερώνουμε ότι κατόπιν της αρ.422/40/16-10-2013 απόφασης του ΔΣ του Ταμείου, κατα προτεραιότητα εξετάζονται
χωρίς άλλα κριτήρια οι αιτήσειςσυνταξιοδότησης:

λόγω θανάτου του Ασφαλισμένου,

λόγω θανάτου του υποψηφίου Συνταξιούχου,

λόγω θανάτου, γήρατος, αναπηρίας, όπου αποδεδειγμένα συντρέχει θέμα Πλειστηριασμού πρώτης κατοικίας

λόγω θανάτου, γήρατος, αναπηρίας, όπου ο/η δικαιούχος, ή ο/η σύζυγος, ή τέκνα αυτού, έχουν ποσοστό αναπηρίας 80% και άνω.

Εφόσον αντιμετωπιστούν οι ανωτέρω περιπτώσεις, εξετάζονται με
εισοδηματικά κριτήρια,οι αιτήσεις συνταξιοδότησης λόγω θανάτου, γήρατος,αναπηρίας:όπου ο/η δικαιούχος, ή/ο σύζυγος ή τέκνα αυτού, έχουνποσοστό αναπηρίας67% και άνω,με ατομικό εισόδημα έως 10.000€ και οικογενειακό εισόδημαέως 16.000€που αφορούν
Μονογονεϊκές οικογένειεςμε ατομικό εισόδημα έως 16.000€

Οι αιτήσεις επίσπευσης θα γίνονται ΜΟΝΟ στο τμήμα
Εξυπηρέτησης στην
οδό ΜΑΡΝΗ 22, ΤΚ 10433, ΑΘΗΝΑ, και μόνο εφόσον υπάρχουν τα ανωτέρωκριτήρια και προσκομίζονται τα σχετικά δικαιολογητικά.

ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΕΚΡΕΜΜΕΙΣ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΘΑ ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΤΟΥΝ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΑ ΑΝΩΤΕΡΩ.

ΟΛΕΣ ΟΙ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΞΙΟΛΟΓΟΥΝΤΑΙ ΚΑΙ ΕΦΟΣΟΝ ΕΓΚΡΙΘΟΥΝ
ΔΡΟΜΟΛΟΓΟΥΝΤΑΙ ΠΡΟΣ ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΗ.
ΑΝΑΛΥΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΤΑ ΤΗΛΕΦΩΝΑ:
210-52.17.165 & 210-52.17.122

Τετάρτη, 5 Φεβρουαρίου 2014

ΟΙ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΙ ΠΑΝΤΑ ΔΙΠΛΑ ΣΤΟΥΣ ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΥΣ ΤΟΥΣ


ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΑΠΕΡΓΕΙΑΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ
ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ (Π.Ε.Σ.ΕΚ)
ΓΡΑΦΕΙΑ:  ΚΟΡΝΑΡΟΥ 2 ΚΑΙ ΕΡΜΟΥ  (ΟΛΜΕ)
ΑΘΗΝΑ    ΤΚ:10563
ΤΗΛ: 210 3230073
          210 3236544
Email : syntaxekpedeftikoi@gmail.com                                      
Blog :  syntaxekpedeftikoi.blogspot.gr
ΚΑΛΟΥΜΕ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ ΝΑ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΝ     ΣΤΗΝ ΠΑΝΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΕΡΓΙΑ  ΑΥΡΙΟ  6 ΦΛΕΒΑΡΗ ΣΤΙΣ 11.00 ΣΤΟ ΥΠ.ΥΓΕΙΑΣ
     Η κυβέρνηση «πιστή»  στην έως τώρα πολιτική διάλυσης της δημόσιας και δωρεάν περίθαλψης, που έχει ακολουθήσει, βάζει άλλο ένα λιθαράκι στην προσπάθεια αυτή. Το νομοσχέδιο για την Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας, που προωθείται από το Υπουργείο Υγείας και βάζει λουκέτο στα πολυϊατρεία του ΕΟΠΥΥ, έρχεται να στερήσει σε εκατοντάδες χιλιάδες ασφαλισμένους το δικαίωμα στη δωρεάν πρόσβαση στις υπηρεσίες Πρωτοβάθμιας Περίθαλψης και να οδηγήσει στην απόλυση χιλιάδες ιατρούς. Σύμφωνα με το νομοσχέδιο, ο ΕΟΠΥΥ γίνεται αποκλειστικά αγοραστής και όχι πάροχος υπηρεσιών υγείας. Αυτό σημαίνει ότι σταματάει να παρέχει πρωτοβάθμια υγεία σε ασθενείς που έως τώρα μπορούσαν να εξεταστούν από εξειδικευμένους ιατρούς όλων των ειδικοτήτων, να συνταγογραφήσουν τα φάρμακα τους και να κάνουν μια σειρά από εξετάσεις εντελώς δωρεάν, μέσα από τις 350 μονάδες του πανελλαδικά και τους 9000 εργαζόμενούς του.         Το κενό στις υπηρεσίες της πρωτοβάθμιας υγείας που θα δημιουργηθεί από το κλείσιμο των μονάδων υγείας θα καλυφθεί κυρίως από τον ιδιωτικό τομέα, συγκεκριμένα τα μεγάλα ιδιωτικά κέντρα, που θα αποκτήσουν την μερίδα του λέοντος στην αγορά αυτή και θα μισθώνουν ιατρούς με τους χειρότερους εργασιακούς όρους.
Την ίδια ώρα μέσα από αυτές τις συμβάσεις ΕΟΠΥΥ-Ιδιωτών δεν διασφαλίζεται από πουθενά η δωρεάν κάλυψη  για τον ασφαλισμένο.
Ο ΕΟΠΥΥ δηλαδή θα καλύπτει ένα βασικό πακέτο υπηρεσιών μέσω αυτών των συμβάσεων,  για οτιδήποτε παραπάνω είτε θα πληρώνει ο ασφαλισμένος απ΄ ευθείας από την τσέπη του είτε θα μπορεί να αγοράσει μια ιδιωτική ασφάλιση για να αποκτήσει πλήρη κάλυψη (ιδιωτικές κάρτες υγείας).

AMEΣΗ ΑΠΟΣΥΡΣΗ ΤΟΥ Ν/ΣΧ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΥΓΕΙΑΣ
ΔΗΜΟΣΙΑ ΚΑΙ ΔΩΡΕΑΝ ΥΓΕΙΑ ΓΙΑ ΟΛΟ ΤΟΝ ΛΑΟ
 ΚΑΘΟΛΙΚΗ ΔΩΡΕΑΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ


Κυριακή, 2 Φεβρουαρίου 2014

ΑΜΕΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΥΝΤΑΞΙΜΕΣ ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΜΑΣ


ΑΠΟ ΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ


Στο πλαίσιο της προσπάθειας που καταβάλλεται από την Υπηρεσία Συντάξεων για βελτίωση των παρεχόμενων στον πολίτη διαδικασιών, μείωση της γραφειοκρατίας, επιτάχυνσης των εργασιών που εκτελεί με την συνδρομή της τεχνολογίας, σας ενημερώνουμε ότι από την 01-01-2014, έχετε τη δυνατότητα να ενημερώνεστε αναφορικά με τη σύνταξη που σας καταβάλλεται εκ μέρους του Δημοσίου (ακαθάριστα ποσά, κρατήσεις, πληρωτέο ποσό), από τη Διαδικτυακή Πύλη των Συντάξεων. Η παροχή της Υπηρεσίας αυτής με... ηλεκτρονικό τρόπο στους συνταξιούχους του Δημοσίου, θα δώσει στον χρήστη-συνταξιούχο τη δυνατότητα να ζητά και να λαμβάνει ενημέρωση αναφορικά με το ύψος της καταβαλλόμενης σύνταξης και τις σχετικές κρατήσεις-μειώσεις, ανά μήνα.

Για να λάβετε αυτή την ενημέρωση ακολουθείτε τα παρακάτω 2 βήματα:

1. Εισέρχεστε απευθείας ΕΔΩ ή στον ιστότοπο των συντάξεων του Γ.Λ.Κ. ΕΔΩ και επιλέγετε το πεδίο (από την αριστερή πλευρά) ΠΡΟΣΩΠΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΥ

2. Πληκτρολογείτε τον κωδικό πρόσβασης μοναδικής σύνδεσης (κωδικός πρόσβασης στο TAXISNET: Όνομα χρήστη/username - Κωδικός πρόσβασης/password), επιλέγετε το πεδίο Μηνιαίο Ενημερωτικό Σημείωμα

3. Eπιλέγετε το έτος - μήνα για το οποίο ενδιαφέρεστε να λάβετε γνώση [ΠΡΟΣΟΧΗ, στην πρόταση που εμφανίζεται: «Επιλέξτε Σύνταξη για εμφάνιση», θα πρέπει από κάτω ακριβώς, να κλικάρετε την κουκίδα, προκειμένου να ενεργοποιηθεί η επιλογή «εμφάνιση.

Το Ενημερωτικό Σημείωμα που από 01-01-2014 θα εκδίδεται με τον τρόπο που περιγράφθηκε, αντικαθιστά πλήρως το Ενημερωτικό Σημείωμα που μέχρι τώρα αποστέλλονταν κάθε τρίμηνο στην ταχυδρομική σας διεύθυνση και μπορεί να αξιοποιηθεί για κάθε νόμιμη χρήση.

Το Τριμηνιαίο Ενημερωτικό Σημείωμα Α' τριμήνου 2014 (Ιανουάριος-Φεβρουάριος-Μάρτιος) θα είναι το τελευταίο που θα αποσταλεί στην ταχυδρομική σας διεύθυνση.

Από τον Μάρτιο 2014 μέχρι και τον Ιούνιο 2014 θα είναι δυνατή σε εξαιρετικές περιπτώσεις, η έκδοση του Τρίμηνου Ενημερωτικού Σημειώματος από το Τμήμα Εξυπηρέτησης Κοινού της Γενικής Δ/νσης Συντάξεων (Ισόγειο-Κάνιγγος 29). Από τον Ιούνιο 2014 και μετά, η έκδοση Ενημερωτικού Σημειώματος για την καταβαλλόμενη σύνταξη θα γίνεται αποκλειστικά μέσω Διαδικτυακής Πύλης (www.gsis.gr).

Τέλος, στο ίδιο ως άνω πλαίσιο, η Βεβαίωση Καταβληθείσας Σύνταξης για χρήση στην οικεία Οικονομική Εφορία κατά την υποβολή δήλωσης φόρου εισοδήματος, θα εκδοθεί για το 2014 (οικονομική χρήση 2013) ομοίως αποκλειστικά μέσω Διαδικτυακής Πύλης www.gsis.gr, ακολουθώντας αντίστοιχη διαδρομή: Εισέρχεστε απευθείας ΕΔΩ ή στον ιστότοπο της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων www.gsis.gr, επιλέγετε το πεδίο ΜΙΣΘΟΙ-ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ, επιλέγετε το πεδίο ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ, επιλέγετε το πεδίο ΠΡΟΣΩΠΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΥ, πληκτρολογείτε τον κωδικό πρόσβασης μοναδικής σύνδεσης (κωδικός πρόσβασης στο TAXISnet) επιλέγετε το πεδίο ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΚΑΤΑΒΛΗΘΕΙΣΑΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ (...έτος).

Σημειώνεται ότι οι παραπάνω δυνατότητες ενημέρωσης (Μηνιαία Ενημερωτικά Σημειώματα, Βεβαιώσεις καταβληθεισών συντάξεων) θα παρέχονται και για παρελθόντα έτη, συγκεκριμένα από το έτος 2007.