ΣΥΝΑΔΕΛΦΕ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΕ.
Η Π.Ε.Σ.ΕΚ σε έχει ΑΝΑΓΚΗ και την έχεις ΑΝΑΓΚΗ. Από την πενιχρή σύνταξή σου ενίσχυσε την Ένωση. Γράψου στο σωματείο και ενημέρωσε και άλλους για την λειτουργία του. Κατέβασε την Αίτηση εγγραφής και ενημέρωσε μας με όποιον τρόπο σε εξυπηρετεί.
ΚΑΝΤΕ ΚΛΙΚ ΕΔΩ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΙΤΗΣΗ

menu

.

Print Friendly and PDF

Πέμπτη 12 Φεβρουαρίου 2015

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΜΕ ΤΟΥΣ ΝΕΟΥΣ ΥΠΟΥΡΓΟΥΣΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ
ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ (Π.Ε.Σ.ΕΚ)
ΓΡΑΦΕΙΑ:  ΚΟΡΝΑΡΟΥ 2 ΚΑΙ ΕΡΜΟΥ  (ΟΛΜΕ)
ΑΘΗΝΑ    ΤΚ:10563
ΤΗΛ: 210 3230073    
           210 3236544                                                      
Email : syntaxekpedeftikoi@gmail.com
Blog :  syntaxekpedeftikoi.blogspot.gr
                                                                                                         Υπόμνημα  προς:
                                                            α. Δημήτρη  Στρατούλη                                          
                                              Αναπληρωτή Υπουργό Κοινωνικών
                                                                        Ασφαλίσεων
                                                             Β.  Δημήτρη   Μάρδα  
                                             Αναπλητωτή  Υπουργό   Υπουργείου          
                                                                                Οικονομικών  
                                                                           Αθήνα 8.2.2015
                                                                                           
·                     Το  Δ. Σ της Π.Ε.Σ.ΕΚ  σας αποστέλλει τα αιτήματα των συνταξιούχων καθηγητών, που απαιτούν άμεση λύση εκ μέρους της κυβέρνησης:
·                                   Κατάργηση της παρακράτησης  20%  στα  αναδρομικά των νέων συνταξιούχων.  Με εγκύκλιό του   το ΥΠΟΙ (αρ.πρ. Δ30Β4002507ΕΞ20,   17.4.2014, ΚΕ.Π.Υ.Ο) ενεργοποίησε νόμο που είχε ψηφιστεί στις 23  Ιουλίου 2013 ( ΦΕΚ  Α-167, άρθρο  60, παρ.5), σύμφωνα με τον οποίο  «στα εισοδήματα από μισθωτή εργασία και συντάξεις που καταβάλλονται αναδρομικά, διενεργείται παρακράτηση με συντελεστή 20% στο καταβαλλόμενο ποσό ανεξάρτητα από το έτος στο οποίο  ανάγονται για να φορολογηθούν τα εισοδήματα αυτά». Το τραγελαφικό της υπόθεσης είναι το εξής. Η  προκαταβολή της σύνταξης που χορηγήθηκε το 2013 φορολογήθηκε με τα εισοδήματα του 2013,  και  από τον Ιούνιο του 2014 που  χορηγήθηκε η σύνταξη κι’ έκτοτε, εξαιτίας της εφαρμογής του νόμου,   γίνεται  παρακράτηση ( 20%) για όλο το ποσό των  αναδρομικών(!).
·                     Ρύθμιση  της παρακράτησης 4% για υγειονομική περίθαλψη. Η παρακράτηση  αυτή γίνεται επί του αρχικού ποσού της σύνταξης, ενώ αυτή  έχει υποστεί  4 μειώσεις με βάση τους μνημονιακούς νόμους. Δεν είναι δυνατόν να πληρώνουμε για υγειονομική περίθαλψη επί ποσού σύνταξης που δεν παίρνουμε.
·                                Επαναφορά των κοινωνικών πόρων στο ΜΤΠΥ. Η κατάργηση αυτών των πόρων  σε συνδυασμό  με τη μείωση του αριθμού των ΔΥ μειώνει δραματικά τα έσοδα του  ταμείου, το  οποίο συντηρείται  από τις εισφορές των εργαζομένων.
·                              Κατάργηση  των μνημονιακών νόμων για τις μειώσεις της κύριας σύνταξης και των επικουρικών μας ταμείων.
·                       Πλήρη και  δωρεάν  και υψηλού επιπέδου Υγειονομική περίθαλψη και φάρμακα για όλους τους συνταξιούχους.  Κατάργηση του απαράδεκτου  καθεστώτος που ισχύει σήμερα. (συμμετοχή στις εξετάσεις κλπ).
·                     Μέτρα για την  άμεση απονομή της σύνταξης  και των επικουρικών συντάξεων. Σήμερα η κύρια σύνταξη χορηγείται μετά από 10 μήνες, ενώ οι επικουρικές  σε 2-3 χρόνια.
·                     Αποκατάσταση του εφάπαξ και επιστροφή των μειώσεων.
·                     Επιστροφή στα ασφαλιστικά ταμεία των αποθεματικών τους που κουρεύτηκαν με το PSI

Το Δ.Σ της Π.Ε.ΣΕΚ  ζητάει  επειγόντως  συνάντηση, για να  σας εκθέσει τα κρίσιμα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι συνταξιούχοι εκπαιδευτικοί.

                 Παρακαλούμε  για τις δικές σας ενέργειες.
                                            Για την Π.Ε.Σ.ΕΚ
                   Ο πρόεδρος                                Η  Γ. Γραμματέας

                    Τάσος Σταυρόπουλος                   Πόπη Μαζοκόπου 
 Τηλ. προέδρου:  210-6444768,   6944 554161, email:  tasstavro@gmail.com

1 σχόλιο:


 1. Mπορεί καποιος να μας ερμηνεύσει γιατί καποιοι θα παρουν ζεστά χρήματα στο χέρι;

  Άρθρο 13
  ΤΕΑΔΥ, τροποποίηση του ν. 1892/1990
  1. Τα ποσά των πρόσθετων κρατήσεων των υπαλλή-
  λων που παρακρατήθηκαν, σε μηνιαία βάση, από την κα-
  ταβαλλόμενη σε κάθε δικαιούχο αποζημίωση ΔΙΒΕΕΤ,
  για τη χορήγηση πρόσθετου μερίσματος, κατατίθενται
  σε λογαριασμό του Υπουργείου Οικονομικών που τηρεί-
  ται στην Τράπεζα της Ελλάδος με τίτλο «Ειδικός Λογα-
  ριασμός Πρόσθετων Παρακρατηθέντων Ποσών» και α-
  φορούν αποκλειστικά πρώην δικαιούχους ΔΙΒΕΕΤ.
  Στο λογαριασμό αυτό συγκεντρώνονται:
  α) Το χρηματικό υπόλοιπο του λογαριασμού «ΤΕΑΔΥ -
  Ειδικός Λογαριασμός Υπηρεσιακής Μονάδας Ε» που τη-
  ρούσε το ΤΕΑΔΥ στην Τράπεζα της Ελλάδος.
  β) Το χρηματικό υπόλοιπο του λογαριασμού που τηρεί-
  ται στην Τράπεζα της Ελλάδος με τίτλο «Ε.Δ. Υπουργείο
  Οικονομικών - Εισφορές από ΔΙΒΕΕΤ 1/7/2001-
  31/7/2004-Πρόσθετο Μέρισμα».
  γ) Το χρηματικό υπόλοιπο της πρόσθετης κράτησης
  για το χρονικό διάστημα διαχείρισης του λογαριασμού α-
  πό το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους δυνάμει της αρ.
  οικ. 2/42423/Α0024/10.6.2009 απόφασης του Υπουργού
  Οικονομικών.
  Μετά την κατάθεση των ανωτέρω ποσών, ο ανωτέρω
  ειδικός λογαριασμός τίθεται αυτοδίκαια σε εκκαθάριση
  δεδομένου ότι δεν διενεργούνται επιπλέον παρακρατή-
  σεις εισφορών δυνάμει της παρ. 1 του άρθρου 30 του
  ν. 4024/2011.
  Οι παρακρατηθείσες κατά τα ανωτέρω εισφορές επι-
  στρέφονται και καταβάλλονται εφάπαξ απομειωμένες α-
  ναλογικά προς τους δικαιούχους, κατόπιν της σύμφωνης
  γνώμης τους, και υπό τον όρο της ρητής παραίτησής
  τους από οποιαδήποτε περαιτέρω απαίτηση επιστροφής
  ποσών από την ίδια αιτία. Με κοινή απόφαση των Υπουρ-
  γών Οικονομικών, Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και
  Πρόνοιας και Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων
  Δικαιωμάτων καθορίζεται ο τρόπος υπολογισμού των
  προς επιστροφή παρακρατηθεισών εισφορών στη βάση
  της αναλογικότητας, η διαδικασία επιστροφής τους
  στους δικαιούχους, καθώς και κάθε άλλο σχετικό με την
  εφαρμογή του παρόντος άρθρου θέμα.

  ΑπάντησηΔιαγραφή