ΣΥΝΑΔΕΛΦΕ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΕ.
Η Π.Ε.Σ.ΕΚ σε έχει ΑΝΑΓΚΗ και την έχεις ΑΝΑΓΚΗ. Από την πενιχρή σύνταξή σου ενίσχυσε την Ένωση. Γράψου στο σωματείο και ενημέρωσε και άλλους για την λειτουργία του. Κατέβασε την Αίτηση εγγραφής και ενημέρωσε μας με όποιον τρόπο σε εξυπηρετεί.
ΚΑΝΤΕ ΚΛΙΚ ΕΔΩ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΙΤΗΣΗ

menu

.

Print Friendly and PDF


Παρασκευή, 25 Οκτωβρίου 2013

ΚΑΛΕΣΜΑ
                                                       ΚΑΛΕΣΜΑ

           Η Π.Ε.Σ.ΕΚ έχοντας σαν βασικό άξονα λειτουργίας της την συλλογικότητα, την δημιουργία και την προσφορά, στα πλαίσια των προγραμματικών στόχων της ξεκινά την λειτουργία επιτροπής « Πολιτιστικών Δράσεων » .
        Καλεί τους και τις συνταξιούχους εκπαιδευτικούς που νιώθουν την ανάγκη να οραματιστούν να σχεδιάσουν και να υλοποιήσουν δραστηριότητες σχετικές με τα ενδιαφέροντα  και τις κλίσεις τους αλλά και τις αναγκαιότητες της εποχής μας , να δώσουν το παρόν.
           Η πρώτη μα συνάντηση θα πραγματοποιηθεί στα Γραφεία μας  Ερμού και
Κορνάρου 2  όροφος 4ος ( Γραφεία ΟΛΜΕ)  την Τετάρτη 30 Οκτωβρίου και ώρα 6μμ
              Σας περιμένουμε για καλό ξεκίνημα.

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΑΡΑΙΤΗΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ


ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ…
1. Καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης αίτησης για αναγνώριση πλασματικών χρόνων. Σχετικά με την καταληκτική ημερομηνία 31-12-2013, που ακούγεται από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης για την κατάθεση αίτηση αναγνώρισης πλασματικών χρόνων, έχουμε να παρατηρήσουμε τα εξής: Η ημερομηνία αυτή αφορά ασφαλισμένους που προέρχονται από τον ιδιωτικό τομέα και ειδικότερα συγκεκριμένη μερίδα ασφαλισμένων του ιδιωτικού τομέα που θεμελιώνουν δικαίωμα μέχρι 31-12-2010.
Για τους ασφαλισμένους του Δημοσίου η κατάθεση αίτησης αναγνώρισης πλασματικών χρόνων μπορεί να γίνει οποτεδήποτε ακόμη και κατά τη συνταξιοδότηση. Δεν υπάρχει καταληκτική ημερομηνία.
Συνιστάται μόνο και μόνο για οικονομικούς λόγους η κατάθεση αίτησης αναγνώρισης να υποβληθεί μέχρι 31-12-2015 για να υπολογιστεί η εξαγορά με βάση το βασικό μισθό που είχε ο υπάλληλος στις 31-10-2011.
Αν η αίτηση υποβληθεί από 1-1-2016, θα υπολογιστεί με βάση το βασικό μισθό του νέου μισθολογίου που θα έχει ο υπάλληλος την ημερομηνία υποβολής της αίτησης και θα στοιχίσει ακριβότερα, επειδή ο βασικός μισθός του νέου μισθολογίου είναι μεγαλύτερος από το βασικό μισθό του παλιού μισθολογίου.
2. Παραιτήσεις εκπαιδευτικών Σύμφωνα με το ν.4186/17-9-2013 άρθ. 36 παρ. 20 οι αιτήσεις παραίτησης των εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που υποβάλλονται μετά την 31η Μαΐου, καθώς και κατά τη διάρκεια του αμέσως επόμενου διδακτικού έτους, γίνονται δεκτές με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων ύστερα από γνώμη των Κεντρικών Υπηρεσιακών Συμβουλίων (ΚΥΣΠΕ, ΚΥΣΔΕ) για εξαιρετικούς λόγους, όπως βαριές και δυσίατες ασθένειες, οι οποίες αποδεικνύονται από πιστοποιητικά Υγειονομικής Επιτροπής ή Δημόσιου Νοσοκομείου ή για ιδιαίτερα σοβαρούς οικογενειακούς λόγους.
Αίτηση παραίτησης μόνιμου εκπαιδευτικού πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που υποβάλλεται το τελευταίο δεκαήμερο του Απριλίου θεωρείται ότι έχει γίνει αποδεκτή και λύεται αυτοδίκαια η υπαλληλική σχέση, με το τέλος του διδακτικού έτους. Ουσιαστικά το 1ο δεκαήμερο του Ιουλίου που υποβάλλονταν μέχρι τώρα οι παραιτήσεις των εκπαιδευτικών μεταφέρθηκε για το τρίτο δεκαήμερο του Απριλίου, όπου θα υποβάλλεται μία αίτηση παραίτησης και η αποχώρηση θα γίνεται αυτοδίκαια με τη λήξη του διδακτικού έτους.
Σε οποιαδήποτε άλλο χρόνο, πλην του τρίτου δεκαήμερου του Απριλίου, υποβάλλονται παραιτήσεις, αυτές θα γίνονται δεκτές με απόφαση του Υπουργού Παιδείας ύστερα από γνώμη των Κεντρικών Υπηρεσιακών Συμβουλίων για τους λόγους που αναφέρθηκαν πιο πάνω. Θυμίζουμε ότι στη συνεδρίαση του ΚΥΣΠΕ στις 15-10-2011 που συζητήθηκαν οι παραιτήσεις των εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης από τις 128 αιτήσεις παραίτησης μόνο 71 έγιναν αποδεκτές εξετάζοντας αυστηρά τους επικαλούμενους λόγους υγείας και οικογενειακούς λόγους.
3. Υποχρέωση προσφοράς υπηρεσίας στην εκπαίδευση μετά τη λήξη της εκπαιδευτικής άδειας Με το νόμο 4186/17-9-2013 άρθρο 36 παρ. 21 αλλάζει η υποχρέωση του εκπαιδευτικού να υπηρετήσει με τη λήξη της εκπαιδευτικής άδειας τον τριπλάσιο χρόνο της εκπαιδευτικής αδείας που έλαβε και μέχρι 10 χρόνια το ανώτερο που προέβλεπε ο ν.2986/2002.
Με τη νέα διάταξη ο εκπαιδευτικός μετά τη λήξη της εκπαιδευτικής αδείας του υποχρεούται να προσφέρει τις υπηρεσίες του στην εκπαίδευση της βαθμίδας που ανήκει ή άλλης βαθμίδας για χρονικό διάστημα ίσο με το χρόνο της εκπαιδευτικής αδείας του και πάντως όχι μεγαλύτερο των 5 ετών.
Σε περίπτωση παραίτησης του εκπαιδευτικού που έλαβε εκπαιδευτική άδεια ζητείται από το Γενικό Λογιστήριο βεβαίωση της υπηρεσίας του, αν υπηρετήθηκε ο προβλεπόμενος χρόνος.
Σε περίπτωση αθέτησης των υποχρέωσης αυτής, ο εκπαιδευτικός υποχρεούται να επιστρέψει τις αποδοχές που έλαβε κατά το χρόνο της άδειας (μισθός και προσαύξηση) για το τμήμα του χρόνου που δεν υπηρετήθηκε, ο οποίος δεν υπολογίζεται στην περίπτωση αυτή ως χρόνος πραγματικής υπηρεσίας κι επομένως δεν είναι συντάξιμος. 
Γιάννης Μπαλάγκας - Ειδικός συνεργάτης ΔΟΕ

Τρίτη, 22 Οκτωβρίου 2013

ΤΙ ΛΕΝΕ ΟΙ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΣΤΟΝ ΕΟΠΥΥΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΟΠΥΥ
ΑΜΕΡΙΚΗΣ 9 -  ΣΥΝΤΑΓΜΑ, Τ.Κ. 106 72, ΤΗΛ : 210 3642675, 210 3642462, 210 3642927
FAX : 210 3642249, e-mail : pseyeopyy@gmail.com

Αρ.Πρωτ 152
ΑΘΗΝΑ 22/10/2013

Η ΥΓΕΙΑ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΣΥΝΤΕΧΝΙΑ - ΠΡΩΤΑ Ο ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΣ

        ΤΟΥΣ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΠΟΙΟΣ ΤΟΥΣ ΣΚΕΦΤΕΤΑΙ; Η διάλυση του ΕΟΠΥΥ  και η μετατροπή του σε αγοραστή υπηρεσιών υγείας από επιχειρηματικούς ομίλους και ιδιώτες, θα στερήσει τελικά από τους ασφαλισμένους και τους συνταξιούχους ακόμα και τις λιγοστές παροχές που τους έχουν απομείνει δωρεάν, για να αυξήσει τη συμμετοχή τους, (άγνωστο πόσο), στα έξοδα περίθαλψής. Οι συνταξιούχοι χαρακτηρίζονται ως απόμαχοι της δουλειάς, δεν πρέπει να αισθάνονται και απόμαχοι της ίδιας της  ζωής.  Οι χαμηλόμισθοι, οι άνεργοι, οι ανασφάλιστοι, η νεολαία μας δεν μπορούν να αντιμετωπίζονται σαν πολίτες β’ κατηγορίας.
        Φτάνει πια! 3.000.000 πολίτες ανασφάλιστοι και άλλοι τόσοι κάτω από το όριο της φτώχιας. Όλοι έχουν το ανθρώπινο δικαίωμα στην περίθαλψη χωρίς περιορισμούς και η πολιτεία οφείλει να αγκαλιάσει όλο τον πληθυσμό ασφαλισμένο και ανασφάλιστο!
        Οι δυο επιτροπές των κυρίων Σουλιώτη, Θεοδωράκη καθώς δεν έλαβαν υπόψιν στις εκθέσεις τους την άποψη των επαγγελματιών υγείας της Πρωτοβάθμιας Περίθαλψης (ιατρικό, υγειονομικό και διοικητικό προσωπικό) αγνοούν την πραγματικότητα όπως αυτή έχει διαμορφωθεί σήμερα στις Μονάδες, με αποτέλεσμα η εισήγησή τους να αδικεί το όλο εγχείρημα του ΕΟΠΥΥ, να το οδηγεί σε αποτυχία και τον Ελληνικό λαό σε περιπέτειες. Η ευθύνη της πολιτικής ηγεσίας είναι τεράστια και η αστοχία της θα αφήσει τον Ελληνικό λαό χωρίς περίθαλψη.
        Στην περίπτωση του ΕΟΠΥΥ, οι δημιουργοί του αφού τον έστησαν πρόχειρα του έβαλαν τρικλοποδιά. Ο οργανισμός ανέλαβε ουσιαστικά όλο το βάρος των συγχωνευθέντων ταμείων, χωρίς οικονομική στήριξη, χωρίς διοικητικό προσωπικό, χωρίς μηχανογράφηση, χωρίς τμήμα προμηθειών, χωρίς τεχνική υπηρεσία, με αποδιοργάνωση των ραντεβού των γιατρών με τα ΚΕΠΑ, και την διάλυση των τηλεφωνικών ραντεβού με τα πενταψήφια νούμερα, δυσκολεύοντας την πρόσβαση στις δημόσιες δομές του.  Η απαξίωση των εργαστηρίων είχε σαν αποτέλεσμα  οι δαπάνες για  διαγνωστικές εξετάσεις να έχουν ξεφύγει και να υπάρχει κατασπατάληση δημοσίου χρήματος.
         Οι ευθύνες πολλές! Θα αποδοθούν;
        Η υποβάθμιση των δομών του ΕΟΠΥΥ είναι ευθύνη των εκάστοτε κυβερνόντων και όχι των εργαζομένων. Η σημερινή πολιτική ηγεσία οφείλει να κάνει τις διορθωτικές κινήσεις με μεγάλη προσοχή καθώς και τις βελτιώσεις που χρειάζονται. Οι δωρεάν παροχές υπηρεσιών των δομών του ΕΟΠΥΥ πρέπει να διατηρηθούν όλες αυτούσιες στην ενιαία Π.Φ.Υ,  και φυσικά με την ενοποίηση με τα Κέντρα Υγείας του ΕΣΥ να γίνει και η κατάργηση του χαρατσιού των 5 ευρώ. Οι ασφαλισμένοι έχουν ήδη βάλει  βαθειά το χέρι στη τσέπη και είναι βέβαιο ότι αν συνεχιστούν αυτές οι πολιτικές θα το βάλουν ακόμη περισσότερο.
        Το ζητούμενο είναι η μεταρρύθμιση στο χώρο της υγείας να πραγματοποιηθεί με την διαμόρφωση ενός ενιαίου δημόσιου και δωρεάν συστήματος και την υπαγωγή όλων των δημόσιων δομών Π.Φ.Υ (κέντρα υγείας, περιφερειακά ιατρεία, υγειονομικές δομές της τοπικής αυτοδιοίκησης μαζί με τις μονάδες υγείας του ΕΟΠΥΥ) υπό τη σκέπη του ΕΟΠΥΥ ο οποίος θα είναι υπεύθυνος για την εποπτεία, την λειτουργία και τη χρηματοδότηση τους. Για να έχουμε δυνατότητα επιτυχίας μέσα από την ενιαία Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας πρέπει ο ΕΟΠΥΥ να είναι κοινωνικοασφαλιστικός οργανισμός και να λειτουργεί σαν αγοραστής και πάροχος. Με την αξιοποίηση των υπηρεσιών του υπάρχει η δυνατότητα να ελέγχει τις δαπάνες και να κάνει διορθωτικές κινήσεις όποτε απαιτείται.
        Το σύστημα ελέγχου εισροών - εκροών μπορεί να επιβλέπει ανά πάσα στιγμή τις δυσλειτουργίες του συστήματος και να επεμβαίνει αυτόματα. Ο ΕΟΠΥΥ λόγω της εμπειρίας και της τεχνογνωσίας που κληρονόμησε από το ΙΚΑ  είναι άριστος γνώστης των υπηρεσιών υγείας σε όλη την επικράτεια. Ποιός άλλος έχει τις γνώσεις, οργανωτικές - διοικητικές να αναδιοργανώσει τις μονάδες Π.Φ.Υ.; Ένας ενιαίος οργανισμός μπορεί να είναι το εργαλείο για τη συγκράτηση των τιμών είτε αφορά το φάρμακο ή τις διαγνωστικές εξετάσεις με αποτέλεσμα τη διατήρηση των προϋπολογισμών. Ο διαχωρισμός των υπηρεσιών υγείας που προτείνει η
Task Force με την μετατροπή του ΕΟΠΥΥ σε αγοραστή, θα εμποδίσει τον αποτελεσματικό έλεγχο των δαπανών είτε για διαγνωστικές εξετάσεις, είτε για υπερσυνταγογράφηση και αυτό θα το κάνει σε βάρος των δημόσιων δομών. Το τρέχον σύστημα ελέγχου παρακολούθησης έχει φέρει ήδη χειροπιαστά αποτελέσματα. Το μόνο σίγουρο είναι ότι το κόστος παροχής υπηρεσιών στις δημόσιες δομές είναι σαφέστατα χαμηλότερο σε σχέση με την παροχή από τον ιδιωτικό τομέα. Άλλωστε επιβεβαιώνεται και από την κερδοφορία των ιδιωτικών παρόχων.
        Η αξιοποίηση των υφιστάμενων δυνατοτήτων παροχής σε διοικητικό, ιατρικό, υγειονομικό προσωπικό, εξοπλισμό και κτηριακές εγκαταστάσεις όχι μόνο αλλά θα παρέχουν παράλληλα δωρεάν ποιοτικές υπηρεσίες σε όλους τους ασφαλισμένους αλλά θα φέρουν και μείωση του κόστους. Η μέχρι τώρα υποβάθμιση των προσφερόμενων υπηρεσιών από τα Κέντρα Υγείας, και η παροχή Π.Φ.Υ. από τα εξωτερικά ιατρεία των νοσοκομείων, δεν προσφέρουν υπηρεσίες Π.Φ.Υ. αλλά αντιθέτως ενισχύουν την νοσοκομειακή περίθαλψη. Η αλληλοεξάρτηση των μονάδων της Π.Φ.Υ. και των νοσοκομείων μέχρι τώρα έχει αποδείξει την δυσλειτουργία της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας. Η υπαγωγή στις ΥΠΕ των δομών του ΕΟΠΥΥ πιθανόν να είναι καταστροφική και η ευθύνη τεράστια!
        Φτάνουν πια  οι πειραματισμοί στις πλάτες του Ελληνικού λαού!
        Είμαστε υπέρ μιας μεταρρύθμισης που θα συμβάλει στην αναβάθμιση των υπηρεσιών υγείας. Πρέπει να δούμε και τους πληθυσμούς σε αστικές - νησιωτικές περιοχές καθώς και απομακρυσμένες, ώστε οι ασφαλισμένοι να μην αισθάνονται παραμελημένοι. Η κυβερνητική πολιτική οφείλει να προάγει την δημόσια υγεία, αναβαθμίζοντας τις δημόσιες Μονάδες Υγείας του ΕΟΠΥΥ καθώς και τα Κέντρα Υγείας.
        Ζητάμε ικανή χρηματοδότηση των δομών της Πρωτοβάθμιας Περίθαλψης, ενίσχυση με ιατρικό, υγειονομικό και διοικητικό προσωπικό καθώς και αξιοποίηση και ενίσχυση των εργαστηρίων (μικροβιολογικών, ακτινολογικών, οδοντοτεχνικών) με απρόσκοπτη και διαρκή προμήθεια με υλικά, αντιδραστήρια και αναλυτές.
       ΖΗΤΑΜΕ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ ΝΟΜΙΜΟΤΗΤΑ!! Το Σύνταγμα ρητά ορίζει ως χρέος της πολιτείας την παροχή αξιοπρεπούς υγείας στους πολίτες. Άλλωστε η φορολόγηση του έλληνα τον καθιστά απαιτητή διασφάλισης της υγείας του.
        Πρέπει όλοι μαζί ενωμένοι Γιατροί, Υγειονομικό, Διοικητικό προσωπικό, Συνταξιούχοι, Ασφαλισμένοι, Ανασφάλιστοι να ανατρέψουμε την διάλυση της δημόσιας υγείας και του ΕΟΠΥΥ. 

Ø  ΑΜΕΣΗ  ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΔΟΜΩΝ ΤΟΥ ΕΟΠΥΥ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
Ø  ΛΕΜΕ ΟΧΙ ΣΤΗ ΣΥΡΡΙΚΝΩΣΗ ΚΑΙ ΤΟ ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΤΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ
Ø  ΛΕΜΕ ΟΧΙ ΣΤΑ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΑ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΜΕΓΑΛΟΕΡΓΟΛΑΒΟΥΣ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ
Ø  ΛΕΜΕ ΟΧΙ ΣΤΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ –ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ –ΑΠΟΛΥΣΕΙΣ
Ø  ΛΕΜΕ ΟΧΙ ΣΤΟ ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΤΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΟΥΤΕ ΓΙΑ ΜΙΑ ΜΕΡΑ
Ø  ΖΗΤΑΜΕ ΔΗΜΟΣΙΑ ΚΑΙ ΔΩΡΕΑΝ ΥΓΕΙΑ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ


ΟΣΟΙ ΣΥΝΕΒΑΛΑΝ ΣΤΗ ΔΙΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΕΟΠΥΥ ΘΑ ΛΟΓΟΔΟΤΗΣΟΥΝ ΣΥΝΤΟΜΑ ΣΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΛΑΟ!!!!


ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                   Ο ΓΕΝ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΚΟΝΔΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ                                    ΔΗΜΗΤΡΟΥΛΗΣ ΖΑΦΕΙΡΗΣ

Δευτέρα, 21 Οκτωβρίου 2013

ΣΤΟ ΣτΕ ΟΙ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ ΓΙΑ ΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ-ΕΦΑΠΑΞΣτο ΣτΕ οι προσφυγές για τις μειώσεις συντάξεων-εφάπαξ
Στο Συμβούλιο της Επικρατείας -όπου θα συζητηθούν με διαδικασίες εξπρές- εισήχθησαν οι προσφυγές εκατοντάδων συνταξιούχων που υποστηρίζουν ότι είναι αντισυνταγματικές και αντίθετες στην Ευρωπαϊκή Σύμβαση των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου οι περικοπές των συντάξεων τους (κυρίων και επικουρικών) και του εφάπαξ (που έγιναν στο πλαίσιο της μνημονιακής νομοθεσίας).
Εκτιμάται ότι οι αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας θα αποτελέσουν υποχρεωτικά «πιλότο» για τους δικαστές των Πρωτοδικείων και των Εφετείων οι οποίοι έχουν στα χέρια τους εκατοντάδες παρόμοιες εκκρεμείς υποθέσεις.
Οι αιτήσεις των συνταξιούχων, αρχικά είχαν κατατεθεί στο Διοικητικό Πρωτοδικείο Αθηνών, αλλά ο πρόεδρος του ΣτΕ Σωτήρης Ρίζος και η αρμόδια τριμελής επιτροπή τις εισήγαγε στο ΣτΕ λόγω σπουδαιότητας του θέματος που θίγουν αλλά και της μεγάλης μερίδας των πολιτών που αφορούν.

Σύμφωνα με τους συνταξιούχους που προσέφυγαν στα δικαστήρια, οι οποίοι είναι ασφαλισμένοι στο ΙΚΑ-ΤΕΑΜ, στο Ενιαίο Ταμείο Ασφάλισης Τραπεζοϋπαλλήλων και στο Ταμείο Προνοίας Δημοσίων Υπαλλήλων, οι κύριες συντάξεις τους, ανάλογα με το ύψος τους, μειώθηκαν από 20% έως 40% και οι επικουρικές συντάξεις κατά 15%, ενώ το εφάπαξ μειώθηκε κατά 34,72% περίπου.
Ειδικότερα, οι συνταξιούχοι οι οποίοι είναι ασφαλισμένοι στο ΙΚΑ-ΤΕΑΜ, υποστηρίζουν ότι από 1.11.2011 οι συντάξεις που υπερβαίνουν τα 1.200 ευρώ, μειώθηκαν κατά 20% και για όσους δεν έχουν συμπληρώσει το 55ό έτος της ηλικίας τους μειώθηκαν για ποσά άνω των 1.000 ευρώ, κατά 40%. Επίσης, αναφέρουν ότι για τη μείωση λαμβάνεται υπόψη το ακαθάριστο ποσό της κυρίας σύνταξης που εναπομένει μετά την παρακράτηση της εισφοράς αλληλεγγύης συνταξιούχων, ενώ οι επικουρικές συντάξεις του ΙΚΑ-ΤΕΑΜ μειώθηκαν από το ίδιο χρονικό σημείο (1.1.2011) κατά 15%.

Παράλληλα, εκπαιδευτικός ασφαλισμένος στο Ταμείο Δημοσίων Υπαλλήλων αναφέρει ότι μειώθηκε το εφάπαξ του σε ποσοστό 34,27%. Η μείωση αυτή οφείλεται στις διαδοχικές μειώσεις του χορηγούμενου εφάπαξ που έγιναν μετά την 1η Ιανουαρίου 2010, αλλά και στην καθυστέρηση, πλέον των δύο ετών, της καταβολής του, που είχε ως συνέπεια να μεσολαβήσουν μνημονιακοί νόμοι και να περικόψουν επιπρόσθετα το ανώτατο πλαφόν του εφάπαξ.

Στις αιτήσεις του οι συνταξιούχοι υπογραμμίζουν ότι με τις μειώσεις που έγιναν παραβιάζεται η συνταγματική αρχή της αναλογικότητας, καθώς οι μειώσεις που επιβλήθηκαν δεν είναι πρόσφορες και αναγκαίες για την επίτευξη του επιδιωκόμενου δημοσίου συμφέροντος, ενώ παράλληλα παραβιάζεται και η συνταγματική αρχή του κράτους δικαίου, όπως και η αρχή της προστατευόμενης εμπιστοσύνης. Εξάλλου, οι μειώσεις αυτές είναι αντίθετες στα άρθρα 4 και 22 του Συντάγματος που ορίζουν ότι οι Έλληνες είναι ίσοι ενώπιον του νόμου και ότι το κράτος μεριμνά για την κοινωνική ασφάλιση των εργαζομένων, όπως επίσης προσκρούουν και στα άρθρα 5, 73 και 80 του Συντάγματος.
Ακόμα, οι επίμαχες μειώσεις προσκρούουν και στην ΕΣΔΑ η οποία προστατεύει την περιουσία, στην έννοια της οποίας περιλαμβάνονται οι αποδοχές των εργαζομένων και οι συντάξεις.

 Τέλος, ένας από τους συνταξιούχους ζητεί να του επιδικαστεί το ποσό των 5.000 ευρώ για την ηθική βλάβη η οποία του προκλήθηκε από την παράνομη συμπεριφορά του Ταμείου στο οποίο είναι ασφαλισμένος, ενώ όλοι οι συνταξιούχοι ζητούν να τους καταβληθούν οι διαφορές στις συντάξεις και το εφάπαξ.
(Πηγή:ΑΜΠΕ)

Κυριακή, 20 Οκτωβρίου 2013

ΞΕΧΑΣΤΕ ΤΟ 25% ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΑ ΦΑΡΜΑΚΑΑπό τη Δευτέρα, οι ασφαλισμένοι του ΕΟΠΥΥ θα πληρώνουν εξ ολοκλήρου τη διαφορά μεταξύ ασφαλιστικής και λιανικής τιμής των φαρμάκων όταν επιλέγουν πρωτότυπα ή ακριβότερα σκευάσματα.

Έως σήμερα, οι ασφαλισμένοι πλήρωναν συμμετοχή 25% αν εάν η λιανική τιμή τού φαρμάκου ήταν ίδια µε την ασφαλιστική τιμή. Αν όμως επέλεγαν ακριβότερο φάρμακο τότε πλήρωναν τη συμμετοχή του 25% συν το 50% της διαφοράς λιανικής και ασφαλιστικής τιμής.

Σύμφωνα με υπουργική απόφαση, από τη Δευτέρα καταργείται η από κοινού συνεισφορά EOΠΥΥ- ασφαλισμένων της επιπλέον διαφοράς μεταξύ ασφαλιστικής και λιανικής τιμής των φαρμάκων και οι ασθενείς θα πρέπει να πληρώνουν από την τσέπη τους το 100% της διαφοράς. 

Η απόφαση πάντως δεν αφορά πρωτότυπα φάρμακα που δεν έχουν γενόσημο, καθώς ο ΕΟΠΥΥ σε αυτή την περίπτωση θα συνεχίσει να καταβάλλει το 50% της διαφοράς.

Ο νέος τρόπος υπολογισμού της συμμετοχής έχει προκαλέσει την έντονη αντίδραση του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών, ο οποίος κάνει λόγο για ασθενείς δύο ταχυτήτων.

«Ουσιαστικά οδηγούμαστε στον διπλασιασμό της συμμετοχής του ασθενή σε πολλές κατηγορίες φαρμάκων που αφορούν στις παθήσεις με τη μεγαλύτερη συχνότητα. Πρόκειται για μία ακόμα δυσβάσταχτη και απαράδεκτη επιβάρυνση του ασθενή ο οποίος έχει φτάσει πλέον στα όρια των αντοχών του» αναφέρει ο ΙΣΑ, και προσθέτει ότι το μέτρο τίθεται σε εφαρμογή με μεγάλη προχειρότητα και χωρίς την επαρκή επεξεργασία.

«Ο ασθενής θα βρεθεί στο δίλημμα να επιλέξει είτε το φθηνό φάρμακο είτε να πληρώσει από την τσέπη του το πρωτότυπο. Η αλλαγή της αγωγής μπροστά στον πάγκο του φαρμακείου εγκυμονεί τεράστιους κινδύνους καθώς υπάρχει πιθανότητα να οδηγήσει σε απορρύθμιση της πάθησης» σημειώνει ο ΙΣΑ.

Πηγή: tovima.gr

Πέμπτη, 17 Οκτωβρίου 2013

ΒΑΖΟΥΝ ΧΕΡΙ ΚΑΙ ΣΤΟ ΚΟΥΤΣΟΥΡΕΜΕΝΟ ΕΦΑΠΑΞ

Βάζουν χέρι στο εφάπαξ του Δημοσίου

Μια δυσάρεστη έκπληξη περιμένει δημοσίους υπαλλήλους που έχουν δανειοδοτηθεί από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, και βγαίνουν στη σύνταξη.

Τα έγγραφα με τα οποία ενημερώθηκε συνταξιούχος του Δημοσίου στη Θεσσαλονίκη ότι θα του παρακρατηθούν τα 3/4 του εφάπαξ, επειδή η μηνιαία δόση δανείου του ξεπερνά το 30% της σύνταξης που λαμβάνει
Το Ταμείο παρακρατά τα 3/4 του εφάπαξ που δικαιούνται, ακόμα κι αν εξυπηρετούν κανονικά τα δάνειά τους, εφόσον η μηνιαία δόση τους υπερβαίνει το 30% της σύνταξης.
Ο Δήμος Δημάσης, πρώην εργαζόμενος στο νοσοκομείο «Γ. Γεννηματάς» της Θεσσαλονίκης, που συνταξιοδοτήθηκε πριν από δύο χρόνια, με ενήμερο στεγαστικό δάνειο και χωρίς την παραμικρή ληξιπρόθεσμη οφειλή, πληροφορήθηκε εγγράφως πριν από λίγες μέρες ότι επίκειται η δέσμευση των 3/4 του εφάπαξ βοηθήματος που αναμένει να εισπράξει τους επόμενους μήνες. Κι αυτό, παρά το γεγονός ότι το ποσό της σύνταξής του ανέρχεται σε 1.040 ευρώ και ο ίδιος πληρώνει κανονικά και χωρίς καθυστερήσεις τη δόση των 485 ευρώ τον μήνα.
Eγγραφο αίτημα
Με έγγραφο αίτημα προς το Ταμείο Πρόνοιας Δημοσίων Υπαλλήλων, που κοινοποιήθηκε στον κ. Δημάση, το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ζητά να παρακρατηθεί το συγκεκριμένο ποσοστό του εφάπαξ, μέχρι του ποσού των 28.500 ευρώ, και το ποσό να αποδοθεί στο Ταμείο για τη μερική ή ολική απόσβεση του δανείου, με το αιτιολογικό, όπως υποστηρίζεται, ότι το ποσό της σύνταξης του δικαιούχου δεν επαρκεί για την παρακράτηση της μηνιαίας δόσης εξυπηρέτησης του δανείου.
Στη δανειακή σύμβαση που έχει υπογράψει ο δανειολήπτης με το Ταμείο, αναφέρεται η εκχώρηση των 3/4 του εφάπαξ ως πρόσθετη ασφάλεια, μόνο «σε περίπτωση που τα 6/10 των αποδοχών ή της σύνταξης δεν καλύπτουν τη μηνιαία δόση του δανείου».
Οπως προκύπτει από τη συνταξιοδοτική πράξη που κατέθεσε ο δανειολήπτης, η σύνταξη που εισπράττει ανέρχεται σε 1.040 ευρώ τον μήνα, ενώ η δόση του δανείου, που παρακρατείται κάθε μήνα για την εξυπηρέτησή του, είναι μόλις 485 ευρώ, δηλαδή πολύ κάτω από τα 6/10 που προβλέπει η σύμβαση.
Τι προβλέπεται
Ωστόσο, η υπουργική απόφαση 2/19843/0094 του 2012 μειώνει από τα 6/10 στα 3/10 την αναλογία δόσης-εισοδήματος των δανειοληπτών του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων.
«Σε εφαρμογή αυτής της υπουργικής απόφασης, είναι πάγια τακτική να παρακρατούνται τα 3/4 του εφάπαξ, αν η δόση υπερβαίνει τα 3/10 των αποδοχών του δανειολήπτη», είπε στο «Εθνος» η αρμόδια διευθύντρια του Ταμείου Ν. Καπέλη. Σύμφωνα με την ίδια, με το ποσό που θα εισπραχθεί από το εφάπαξ θα μειωθεί η οφειλή και κατά συνέπεια η δόση του δανείου, ενώ εναλλακτικά μπορεί ο δανειολήπτης να ζητήσει επιμήκυνση του χρόνου αποπληρωμής, ώστε η μηνιαία δόση να πέσει κάτω από το 30% της σύνταξής του.
Ο ίδιος ο κ. Δημάσης κάνει λόγο για καταχρηστική απόφαση. Ηδη μέσω του δικηγόρου του Π. Κίρκου απέστειλε εξώδικο στο Ταμείο και σκοπεύει να προσβάλει την επιχειρούμενη παρακράτηση.
ΒΑΣΙΛΗΣ ΙΓΝΑΤΙΑΔΗΣ