ΣΥΝΑΔΕΛΦΕ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΕ.
Η Π.Ε.Σ.ΕΚ σε έχει ΑΝΑΓΚΗ και την έχεις ΑΝΑΓΚΗ. Από την πενιχρή σύνταξή σου ενίσχυσε την Ένωση. Γράψου στο σωματείο και ενημέρωσε και άλλους για την λειτουργία του. Κατέβασε την Αίτηση εγγραφής και ενημέρωσε μας με όποιον τρόπο σε εξυπηρετεί.
ΚΑΝΤΕ ΚΛΙΚ ΕΔΩ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΙΤΗΣΗ

menu

.

Print Friendly and PDF

Τετάρτη, 4 Ιανουαρίου 2012

ΜΕΡΙΚΕΣ ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Οποιος συνταξιοδοτηθεί από την 1η Νοεμβρίου 2011 μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2015, θα δει τη σύνταξή του να υπολογίζεται με βάση τις συντάξιμες αποδοχές του παλιού μισθολογίου
Επειδή από την 1η Ιουλίου 2011 έχει ανασταλεί η χορήγηση Μ.Κ. με το παλιό μισθολόγιο (άσχετο αν με το νέο μισθολόγιο θα παίρνει κάποιος Μ.Κ., αυτά δεν θα υπολογίζονται στις συντάξιμες αποδοχές), η αύξηση που θα προκύπτει στις συντάξεις θα είναι μόνο από την αύξηση των ετών υπηρεσίας και όχι και από την αλλαγή των Μ.Κ. που θα μπορούσε να έχει μέχρι το 2015.
Στην ουσία πρόκειται για μια μείωση στις συντάξεις, αφού για παράδειγμα υπάλληλος που στις 31 Οκτωβρίου 2011 είχε 30 έτη υπηρεσίας και Μ.Κ. 3 με το παλιό μισθολόγιο, αν αποχωρήσει το 2015 με 34 χρόνια υπηρεσίας θα πάρει 34/35 των συντάξιμων αποδοχών του Μ.Κ. 3 που είχε στις 31 Οκτωβρίου 2011 και όχι του Μ.Κ. 1 που θα εξελισσόταν κανονικά.
Η οικογενειακή παροχή εξακολουθεί να χορηγείται στους συνταξιούχους του Δημοσίου που έχουν εξέλθει της υπηρεσίας μέχρι 31 Οκτωβρίου 2011 σύμφωνα με τον ν. 3205/2003. Δηλαδή, 35 ευρώ το επίδομα γάμου, 18 ευρώ για το καθένα από τα δύο πρώτα παιδιά κ.ά.
Για όσους εξέλθουν στη σύνταξη από την 1η Νοεμβρίου 2011, η οικογενειακή παροχή (50 ευρώ για το πρώτο παιδί, 70 ευρώ για το δεύτερο κλπ.) θα υπολογίζεται σύμφωνα με το νέο μισθολόγιο, το οποίο δίνει την οικογενειακή παροχή μόνο σε αυτούς που έχουν τέκνα ανήλικα ή ανίκανα σωματικά ή πνευματικά για άσκηση βιοποριστικού επαγγέλματος με ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον 50%. Δηλαδή, όσοι εξέρχονται στη σύνταξη από την 1η Νοεμβρίου 2011 και έχουν ενήλικα παιδιά που έχουν περατώσει και τις σπουδές τους, αν σπούδαζαν, χάνουν το επίδομα γάμου (35 ευρώ) που θα παίρνουν όσοι συνταξιοδοτήθηκαν μέχρι 31 Οκτωβρίου 2011.
Παράλληλα, από την 1η Νοεμβρίου καθιερώθηκαν ειδικές εισφορές στις συντάξεις του Δημοσίου και ειδικότερα προβλέπονται τα εξής:
Στους συνταξιούχους του Δημοσίου οι οποίοι δεν έχουν συμπληρώσει το 55ο έτος της ηλικίας, το ποσό της κύριας σύνταξης που υπερβαίνει τα 1.000 ευρώ μειώνεται κατά 40%.
Στους συνταξιούχους του Δημοσίου οι οποίοι είναι άνω των 55 ετών, το ποσό της κύριας σύνταξης που υπερβαίνει τα 1.200 ευρώ μειώνεται κατά 20%.
Εξαιρούνται της μείωσης αυτής οι συνταξιούχοι που έχουν ανάπηρο σύζυγο ή ανάπηρο τέκνο σε ποσοστό 80% και άνω, καθώς και όσοι παίρνουν το επίδομα ανικανότητας που δίνει το Δημόσιο ύστερα από γνωμάτευση της Ανώτατης Υγειονομικής Επιτροπής Στρατού.
Για τον προσδιορισμό του συνολικού ποσού της σύνταξης της προηγούμενης παραγράφου προκειμένου να γίνει η ανωτέρω μείωση, λαμβάνεται υπόψη το ακαθάριστο ποσό της μηνιαίας βασικής σύνταξης και το συγκαταβαλλόμενο με αυτήν ποσό του επιδόματος εξομάλυνσης, αφού αφαιρεθεί το ποσό της Εισφοράς Αλληλεγγύης Συνταξιούχων.
Εδώ πρέπει να σημειωθεί πως από την 1η Αυγούστου στους συνταξιούχους του Δημοσίου που δεν έχουν συμπληρώσει το 60ό έτος της ηλικίας, παρακρατείται επιπλέον μηνιαία εισφορά ως εξής:
  • Για συντάξεις από 1.700,01 έως 2.300 ευρώ ποσοστό 6%
  • Για συντάξεις από 2.300,01 έως 2.900 ευρώ ποσοστό 8%
  • Για συντάξεις άνω των 2.900,01 ευρώ ποσοστό 10%
Για τον προσδιορισμό της εισφοράς λαμβάνεται υπόψη το ποσό της μηνιαίας βασικής σύνταξης και το ποσό της εξομάλυνσης που συγκαταβάλλεται με τη σύνταξη, αφαιρουμένου του ποσού της εισφοράς αλληλεγγύης της προηγούμενης παραγράφου.
Για την πρώτη κατηγορία το ποσό της σύνταξης μετά την παρακράτηση της επιπλέον εισφοράς 6% δεν μπορεί να υπολείπεται των 1.700 ευρώ.
Επιπλέον οι δημόσιοι υπάλληλοι πρέπει να γνωρίζουν τα εξής:
Δεν επιτρέπεται σε καμία περίπτωση η ανάκληση πράξης με την οποία έχει αναγνωριστεί συντάξιμος χρόνος με καταβολή εισφοράς εξαγοράς ούτε έκδοση νέας πράξης με την οποία περιορίζεται χρόνος που έχει αναγνωριστεί ως συντάξιμος, ύστερα από εξαγορά, μετά την παρέλευση ενός έτους από την κοινοποίηση της πράξης αναγνώρισης.
Κατ' εξαίρεση, αναγνωριστική πράξη που έχει εκδοθεί μπορεί να ανακληθεί στο σύνολό της, ύστερα από αίτηση του υπαλλήλου οποτεδήποτε, εφόσον ο χρόνος που έχει αναγνωριστεί με αυτήν την πράξη μπορεί να χρησιμεύσει για τη θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος στο Δημόσιο ή σε άλλον ασφαλιστικό φορέα.
Η συγκεκριμένη διάταξη έχει αναδρομική σχέση από την 1η Ιανουαρίου 2011. Αιτήσεις για ανάκληση αναγνωριστικών πράξεων ή για περιορισμό χρόνου που έχει αναγνωριστεί, οι οποίες έχουν υποβληθεί και εκκρεμούν για εξέταση στις Διευθύνσεις Συντάξεων, τίθενται στο αρχείο, με εξαίρεση όσες έχουν υποβληθεί εντός της προθεσμίας του ενός έτους από την κοινοποίηση της πράξης αναγνώρισης.
Αποδεσμεύεται η αναπροσαρμογή ή αύξηση των συντάξεων από την αναπροσαρμογή των μισθών των εν ενεργεία υπαλλήλων από την 1η Ιανουαρίου 2016 αντί της 1η Ιανουαρίου 2014 που προέβλεπε ο ν. 3865/2010. Από την ημερομηνία αυτή και μετά, η αναπροσαρμογή των καταβαλλόμενων συντάξεων θα γίνεται μόνο με διάταξη ειδικού νόμου στη βάση συντελεστή που διαμορφώνεται κατά 50% από τη μεταβολή του ΑΕΠ και κατά 50% από τη μεταβολή του τιμάριθμου (Δ.Τ.Κ.) του προηγούμενου έτους και σε κάθε περίπτωση δεν θα υπερβαίνει την ετήσια μεταβολή του Δ.Τ.Κ.
Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι η αύξηση των συντάξεων δεν θα ακολουθεί την αύξηση των συντάξιμων αποδοχών των εν ενεργεία υπαλλήλων, με αποτέλεσμα σε βάθος χρόνου οι καταβληθείσες συντάξεις να συρρικνώνονται και να υπολείπονται των μισθών των εν ενεργεία υπαλλήλων.
 
ΕΘΝΟΣ/ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου