ΣΥΝΑΔΕΛΦΕ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΕ.
Η Π.Ε.Σ.ΕΚ σε έχει ΑΝΑΓΚΗ και την έχεις ΑΝΑΓΚΗ. Από την πενιχρή σύνταξή σου ενίσχυσε την Ένωση. Γράψου στο σωματείο και ενημέρωσε και άλλους για την λειτουργία του. Κατέβασε την Αίτηση εγγραφής και ενημέρωσε μας με όποιον τρόπο σε εξυπηρετεί.
ΚΑΝΤΕ ΚΛΙΚ ΕΔΩ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΙΤΗΣΗ

menu

.

Print Friendly and PDF

Σάββατο 7 Μαρτίου 2015

ΠΕΡΙΚΟΠΕΣ ΣΤΙΣ ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ ΧΗΡΕΙΑΣ ΔΕΝ ΣΤΑΜΑΤΑΝΕ ΟΙ ΠΕΡΙΚΟΠΕΣ!!!
Αναδρομικό μαχαίρι έρχεται για τους συνταξιούχους που λαμβάνουν δυο συντάξεις εκ των οποίων η μία είναι σύνταξη χηρείας από το Δημόσιο.
Το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους, απέστειλε προ ημερών μαζικά ειδοποιητήρια σε 112.000 συνταξιούχους που λαμβάνουν σύνταξη χηρείας από το Δημόσιο και ταυτόχρονα κύρια σύνταξη είτε από το Δημόσιο είτε από άλλο Ταμείο και τους καλεί εντός 20 ημερών να δηλώσουν ποια από τις δυο συντάξεις θα κοπεί, αλλιώς, δηλαδή μετά την παρέλευση της 20ήμερης προθεσμίας, η περικοπή θα γίνει αυτόματα από τις αρμόδιες υπηρεσίες σύμφωνα με όσα προβλέπει η νομοθεσία!
Σε όσες περιπτώσεις μάλιστα έχουν περάσει τρία χρόνια μετά τη μεταβίβαση της σύνταξης χηρείας και δεν έχει γίνει έλεγχος οι μειώσεις θα γίνουν αναδρομικά! 
Οι περιορισμοί μπαίνουν σε εφαρμογή μετά από 5 χρόνια καθυστέρησης και οι αρμόδιες υπηρεσίες καλούν όλους τους δικαιούχους σύνταξης χηρείας από το Δημόσιο να υποβάλουν υπεύθυνες δηλώσεις με τις οποίες να γνωστοποιούν:
* Αν λαμβάνουν κύρια σύνταξη από το Δημόσιο ή οποιοδήποτε άλλο ταμείο και από πότε, για να αποφασίσουν ποια σύνταξη θα μειωθεί.
* Αν εργάζονται ως μισθωτοί ή αυτοαπασχολούνται και από πότε, οπότε αυτόματα η σύνταξη χηρείας αναστέλλεται.
Στην περίπτωση που δεν υποβάλουν τις υπεύθυνες δηλώσεις με τα στοιχεία που τους ζητούνται, τότε οι περικοπές που προβλέπει ο νόμος 3865/10 όπως τροποποιήθηκε με το ν. 4002/2011 θα γίνουν αυτόματα!
Σύνταξη χηρείας από το Δημόσιο παίρνουν 112.000 δικαιούχοι οι οποίοι κατά πλειοψηφία έχουν και δική τους σύνταξη, είτε από το Δημόσιο είτε από το ΙΚΑ ή άλλους φορείς.
Εφόσον η σύνταξη λόγω θανάτου μεταβιβάστηκε στα πρόσωπα αυτά μετά τον Ιούλιο του 2010 (ημερομηνία ψήφισης του ν. 3865/10) και έχει παρέλθει η τριετία, τότε θα επιβληθούν περικοπές κατά 50% αν είναι κάτω των 65 ετών ή 30% αν είναι πάνω από 65.
Στην περίπτωση όμως που τα πρόσωπα αυτά λαμβάνουν και κύρια σύνταξη από το Δημόσιο, τότε σύμφωνα με τη νομοθεσία η μία από τις δυο θα πρέπει να μειωθεί κατά 75%!
Ενώ αν η σύνταξη χηρείας καταβάλλεται από το Δημόσιο και η κύρια από άλλο Ταμείο (π.χ. ΙΚΑ), τότε επιλέγουν σε ποια από τις δυο θα γίνει η μείωση κατά 50% ή κατά 30% ανάλογα με το αν είναι κάτω ή άνω των 65 ετών.
Από τις περικοπές εξαιρούνται όσοι παίρνουν σύνταξη χηρείας και έχουν αναπηρία 67%.
Ο νόμος, τον οποίο αποφάσισε από αυτό το μήνα το υπουργείο Οικονομικών - το οποίο είναι υπεύθυνο για τις συντάξεις του δημοσίου- να εφαρμόσει είναι ο 3863/2010.

Ο σχετικός νόμος προβλέπει πως εφόσον η σύνταξη λόγω θανάτου μεταβιβάστηκε στους δικαιούχους μετά τις 21 Ιουλίου του 2010 και έχει παρέλθει 3ετία από τότε που ο δικαιούχος έλαβε τη σύνταξη χηρείας, τότε θα επιβληθούν περικοπές 35 έως 75% στις συντάξεις χηρείας σε όσους δικαιούχους λαμβάνουν ήδη τη δική τους σύνταξη. Συνεπώς ο νόμος δεν προβλέπει καμία μείωση σε όσους δεν λαμβάνουν από κανένα άλλο ταμείο σύνταξη, αναφέρουν από το ΓΛΚ.

Επίσης, επισημαίνεται από στελέχη του ΓΛΚ πως η εφαρμογή του σχετικού νόμου αφορά άμεσα (δηλαδή από τον τρέχοντα μήνα) μόνο όσους παίρνουν σύνταξη χηρείας δημοσίου εδώ και πάνω από τρία χρόνια -μετρώντας από τις 21 Ιουλίου του 2010- (δηλαδή έχουν κλείσει τριετία από τις 21 Ιουλίου 2013) και όχι εκείνους που δεν έχουν κλείσει ακόμα τρία χρόνια ως δικαιούχοι της σύνταξης χηρείας του δημοσίου (πχ έχουν πάρει σύνταξη χηρείας χονδρικά μετά την 21η Ιουλίου 2013).

 Η περικοπή αυτή (50% σε όσους είναι κάτω από 65 ετών, 30% σε όσους είναι πάνω από 65 ετών, 75% σε όσους παίρνουν σύνταξη χηρείας από το Δημόσιο) για όσους έχουν κλείσει ήδη 3ετία ως δικαιούχοι σύνταξης χηρείας θα γίνει στις συντάξεις του Απριλίου, οι οποίες θα καταβληθούν στα τέλη Μαρτίου.ΠΡΟΣΟΧΗ :Ο επιζών σύζυγος δεν δικαιούται σύνταξη από ασφαλιστικούς οργανισμούς κύριας ή επικουρικής ασφάλισης, ή το Δημόσιο κατά περίπτωση, στις εξής περιπτώσεις:
Α. Αν ο θάνατος του ασφαλισμένου συζύγου επήλθε
πριν από την πάροδο τριών (3) ετών από την τέλεση του γάμου, εκτός αν:
α) Ο θάνατος οφείλεται σε ατύχημα, εργατικό ή μη.
β) Κατά τη διάρκεια του γάμου γεννήθηκε, νομιμο−ποιήθηκε, αναγνωρίσθηκε ή υιοθετήθηκε τέκνο.
γ) Η χήρα κατά το χρόνο του θανάτου τελούσε σε κατάσταση εγκυμοσύνης, η οποία δεν διεκόπη και γεν−νήθηκε ζων τέκνοΒ. Αν ο θανών ελάμβανε κατά την τέλεση του γάμου σύνταξη αναπηρίας ή γήρατος, ο δε θάνατος επήλθε πριν από την πάροδο πέντε (5) ετών από την τέλεση του γάμου εκτός και εάν στην περίπτωση αυτή συ−ντρέχει ένας από τους ανωτέρω με στοιχεία β ́ και γ ́ αναφερόμενους λόγους.
ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ 

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ ΜΗΝΥΜΑ  20/02/2015
----------------------------------------------

ΘΕΜΑ: Περιορισμός σύνταξης επιζώντος συζύγου
Σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 2α του άρθρου 8 του ν.3865/2010  όπως αυτές ισχύουν μετά την τροποποίησή τους με την παράγραφο 5α του άρθρου 2 του ν.4002/2011, η κατά μεταβίβαση σύνταξη του επιζώντος συζύγου, καταβάλλεται σε αυτόν χωρίς περιορισμούς για μία τριετία από την πρώτη του επομένου του θανάτου μήνα, εφόσον ο θάνατος επήλθε μετά την 20/7/2010 .
Μετά την πάροδο της τριετίας, εφόσον  ο επιζών σύζυγος εργάζεται ως μισθωτός  ή αυτοαπασχολείται, η κατά μεταβίβαση σύνταξή του καταβάλλεται μειωμένη κατά 50% μέχρι τη συμπλήρωση του 65ου έτους της ηλικίας του και μετά τη συμπλήρωση του 65ου έτους της ηλικίας του κατά 30%. 
Στην περίπτωση που λαμβάνει και άλλη κύρια σύνταξη τότε ο ανωτέρω περιορισμός γίνεται στην σύνταξη της επιλογής του.
Εξαιρούνται νόμου οι επιζώντες σύζυγοι με αναπηρία 67% και άνω, η οποία προκύπτει από γνωμάτευση της Ανώτατης Στρατού Υγειονομικής Επιτροπής (Α.Σ.Υ.Ε) ενώ δεν έχουν εφαρμογή στους επιζώντες συζύγους που:
  • λαμβάνουν από το Δημόσιο (μαζί με την εκ μεταβιβάσεως) και από ατομικό τους δικαίωμα σύνταξη, σε εφαρμογή των διατάξεων της παρ.9 του άρθρου 4 του ν.3620/2007 με μειωμένη τη μία σύνταξη κατά 75% κατόπιν επιλογής τους.
  • λαμβάνουν πολεμική σύνταξη ή σύνταξη παθόντος στην υπηρεσία λόγω αυξημένου κινδύνου (ν.1977/1991) ή λόγω τρομοκρατικής ενέργειας (ν.1897/1990) 
  • απασχολούνται στον ευρύτερο δημόσιο τομέα  ή κατέχουν θέση αιρετού
  • των οποίων οι θανόντες σύζυγοι ασφαλίστηκαν για πρώτη φορά μετά την 1-1-1993
Ύστερα από τα παραπάνω οι επιζώντες σύζυγοι-ενόψει συμπλήρωσης τριετίας από το θάνατο του συζύγου- οφείλουν να προσκομίσουν έγκαιρα στην Υπηρεσία μας υπεύθυνη δήλωση στην οποία να δηλώνουν: 
1.       αν εργάζονται ως μισθωτοί ή αυτοαπασχολούμενοι και από πότε,
2.       αν λαμβάνουν άλλη κύρια σύνταξη και από πότε.
Διαφορετικά η σύνταξη  θα περιοριστεί σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.
Στην περίπτωση που λαμβάνουν και άλλη κύρια σύνταξη πρέπει να δηλώσουν ποια σύνταξη επιθυμούν να καταβληθεί μειωμένη.  Εφόσον επιλέξουν να λαμβάνουν τη σύνταξη του Δημοσίου αμείωτη, απαιτείται  βεβαίωση του άλλου ασφαλιστικού φορέα από την οποία προκύπτει ότι του καταβάλλει μειωμένη την σύνταξη. 
Εάν στη σύνταξη του Δημοσίου συμμετέχουν ανάπηρα ή ανήλικα τέκνα ή τέκνα που σπουδάζουν, μπορούν να ζητήσουν την αναστολή καταβολής του μεριδίου τους, οπότε αυτό επιμερίζεται στα τέκνα σε ίσα μέρη. 
Υπενθυμίζουμε, τέλος, ότι για οποιαδήποτε μεταβολή τυχόν προκύψει ,υποχρεούνται να ενημερώσουν την Υπηρεσία μας.


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου