ΣΥΝΑΔΕΛΦΕ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΕ.
Η Π.Ε.Σ.ΕΚ σε έχει ΑΝΑΓΚΗ και την έχεις ΑΝΑΓΚΗ. Από την πενιχρή σύνταξή σου ενίσχυσε την Ένωση. Γράψου στο σωματείο και ενημέρωσε και άλλους για την λειτουργία του. Κατέβασε την Αίτηση εγγραφής και ενημέρωσε μας με όποιον τρόπο σε εξυπηρετεί.
ΚΑΝΤΕ ΚΛΙΚ ΕΔΩ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΙΤΗΣΗ

menu

.

Print Friendly and PDF

Δευτέρα, 22 Σεπτεμβρίου 2014

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΑ ΕΝΔΙΚΑ ΜΕΣΑΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ  ΕΝΩΣΗ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ  ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ   (Π.Ε.Σ.ΕΚ)
      http://syntaxekpedeftikoi.blogspot.com/,   mail:  syntaxekpedeftikoi@gmail.com                                    Αθήνα 20.9.2014

Ενημερωτικό  σημείωμα  για τα ένδικα μέτρα  για τις περικοπές συντάξεων και Εφάπαξ.

Επειδή πολλοί συνάδελφοι, εκφράζουν  παράπονα- δικαιολογημένα σε μεγάλο βαθμό-  γιατί δεν έχουμε καταφύγει ακόμη στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο για τις περικοπές των  συντάξεων και του ΕΦΑΠΑΞ, σας παρουσιάζουμε αποσπάσματα από την απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου επί της προσφυγής της ΑΔΕΔΥ.  Η απόφαση απορρίπτει τις προσφυγές και υιοθετεί τις απόψεις της κυβέρνησης και της τρόικας. Σημειώνεται ότι εκκρεμεί η απόφαση του ΣΤΕ για τις περικοπές του Εφάπαξ. Μετά την έκδοση της  απόφασης του ΣΤΕ, το Δ.Σ της Π.Ε.Σ.ΕΚ  θα σας ενημερώσει για τα επόμενα βήματα που θα κάνει.
Απόφαση του   Ευρωπαϊκού   Δικαστηρίου    Ανθρωπίνων  δικαιωμάτων
Της   9ης  Μαΐου 2013  επί της προσφυγής  της  Ι.Κ,  Ελληνίδας  υπηκόου  και της ΑΔΕΔΥ. Το Ευρωπαϊκό  δικαστήριο  δικαιολογεί τα μνημόνια.
1.  Οι ανωτέρω προσέφυγαν στο Ευρωπαϊκό  Δικαστήριο , η μεν πρώτη για τη μείωση του μισθού της και για την κατάργηση των δώρων της, ενώ η ΑΔΕΔΥ για τη μείωση μισθών και συντάξεων και για τη μείωση των δώρων ή την κατάργησή τους.
 2. Το Ευρωπαϊκό  Δικαστήριο μνημονεύει στην απόφασή του  ότι οι ανωτέρω στις 26 Ιουλίου 2010 κατέφυγαν στο ΣΤΕ και στις 20 Φεβρουαρίου  2012 η ολομέλεια του  Συμβουλίου της Επικρατείας( απόφαση  668/2012) αποφάνθηκε ότι  «με τους νόμους 3833 και 3845/2010 ελήφθησαν διάφορα μέτρα,   μεταξύ   των   οποίων   περιλαμβάνεται   και   η   περικοπή αποδοχών των εργαζομένων στο Δημόσιο (…) και συνταξιοδοτικών παροχών αφ ενός μεν για την άμεση αντιμετώπιση της διαπιστωθείσης από το νομοθέτη οξείας δημοσιονομικής κρίσεως, η οποία, κατ’ αυτόν, είχε καταστήσει αδύνατη την εξυπηρέτηση των δανειακών  αναγκών  της  χώρας  μέσω  των  διεθνών  αγορών  και πιθανό το ενδεχόμενο χρεοκοπίας της, και
 αφ’ ετέρου για την εξυγίανση των δημοσίων οικονομικών και τη μείωση του δημοσιονομικού ελλείμματος… Συνεπώς αβασίμως προβάλλεται  με την κρινόμενη
αίτηση ότι οι λόγοι  ……δεν αρκούν για τη δικαιολόγηση, από της απόψεως αυτής, της
αναγκαιότητας λήψεως των επιμάχων μέτρων.» 
3. Ακολούθως το Ευρωπαϊκό  Δικαστήριο «υπενθυμίζει ότι τα συμβαλλόμενα Κράτη της Σύμβασης απολαμβάνουν μίας αρκετά ευρείας διακριτικής ευχέρειας όσον αφορά τον καθορισμό την κοινωνικής πολιτικής τους. Όσον αφορά τη θέσπιση νόμων για την επίτευξη ισορροπίας μεταξύ δημοσίων δαπανών και εσόδων, η οποία συνεπάγεται συνήθως μία εξέταση πολιτικών, οικονομικών και κοινωνικών ζητημάτων, το Δικαστήριο θεωρεί ότι οι εθνικές αρχές είναι καταρχήν περισσότερο κατάλληλες από ένα διεθνές δικαστήριο για να επιλέξουν τα πλέον πρόσφορα μέσα για την επίτευξη αυτού του σκοπού και σέβεται τις επιλογές τους, εφόσον αυτές δε στερούνται προδήλως εύλογης βάσης.»….. «Το Δικαστήριο θεωρεί ότι οι περιορισμοί που εισήγαγαν οι επίδικοι νόμοι δεν μπορούν να θεωρηθούν «στέρηση περιουσίας», όπως ισχυρίζονται οι προσφεύγουσες, αλλά επέμβαση στην απόλαυση του δικαιώματος στον σεβασμό της περιουσίας υπό την έννοια της πρώτης φράσης της πρώτης παραγράφου του άρθρου 1 του Πρωτοκόλλου αριθ.1 (Kjartan Asmundsson κατά Ισλανδίας, αριθ. 60669/00, § 40, CEDH 2004- IX, προαναφερόμενη απόφαση Wieczorek, § 61, Valkov και λοιποί κατά Βουλγαρίας,  αριθ.  2033/04,  19125/04,  19475/04,  19490/04,  19495/04,
19497/04, 24729/04, 171/05 και 2041/05, § 88, 25 Οκτωβρίου 2011, καθώς και, mutatis mutandis, Maurice κατά Γαλλίας [GC], αριθ. 11810/03, §§ 67-
71 και 79, CEDH 2005-IX, Draon κατά Γαλλίας [GC], αριθ. 1513/03, §§

70-72, 6 Οκτωβρίου 2005 και Hasani κατά Κροατίας (déc.), αριθ. 20844/09,

30 Σεπτεμβρίου 2010).
4. Το Ευρωπαϊκό  Δικαστήριο, «Προκειμένου να εκτιμήσει τον χαρακτήρα δημοσίας ωφελείας των επίδικων μέτρων,  προσδίδει ιδιαίτερο βάρος στην εισαγωγική έκθεση του νόμου 3833/2010 καθώς και στο σκεπτικό της απόφασης αριθ. 668/2012 του Συμβουλίου της Επικρατείας.»


Λαμβανομένων υπόψη των ανωτέρω, το  Ευρωπαϊκό  Δικαστήριο δεν έχει λόγο να αμφισβητήσει ότι αποφασίζοντας τη μείωση των αποδοχών και συντάξεων των δημοσίων υπαλλήλων, ο νομοθέτης εξυπηρετούσε σκοπό δημοσίας ωφελείας
5. «Το Δικαστήριο καταλήγει  λοιπόν  ότι  αυτό  το  τμήμα  της  προσφυγής  είναι  προδήλως αβάσιμο και πρέπει να απορριφθεί κατ’εφαρμογή του άρθρου 35 §§ 3α) και 4 της  Σύμβασης.

Για τους λόγους αυτούς, το Δικαστήριο, ομόφωνα,
Συνενώνει τις προσφυγές,
Κηρύσσει τις προσφυγές απαράδεκτες.
André Wampach                                Isabelle Bello-Lefèvre

Αναπληρωτής Γραμματέας                Πρόεδρος
Ακριβής μετάφραση του συνημμένου εγγράφου από τα γαλλικά.
Αθήνα, 3 Ιουνίου 2013
Ο  μεταφραστής     Αλέξανδρος  Πετρουτσόπουλος»                                                                
                          Για την Π.Ε.Σ.ΕΚ
   Ο πρόεδρος                                Η  Γ. Γραμματέας

Τάσος Σταυρόπουλος                      Πόπη Μαζοκόπου

8 σχόλια:

 1. Πολύ χρήσιμο για δικηγόρους και για όσους εναποθέτουν τις ελπίδες τους στα Ευρωπαικά Δικαστήρια.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. Τέλος του μήνα θα πάρω και εγώ τη σύνταξή μου για πρώτη φορά με τα αναδρομικά με 20% κουτσουρεμένα. Σας είχα στείλει ένα σημείωμα με αφορμή τη ληστεία στα αναδρομικά. Σκέφτομαι κάθε μέρα τι μπορώ να κάνω γι' αυτά που μας κλέβουν . Είναι οι κόποι μιας ζωής και με πιάνει αγανάκτηση. Νιώθω όμως ανήμπορη διαβάζοντας την απόφαση του Ευρωπαικού δικαστηρίου. Τελικά τι μπορούμε να κάνουμε; Πως θα αντιμετωπίσουμε την καθημερινή κλοπή. Και οι ελπίδες που μας δίνουν οι δικηγόροι για δικαστικές προσφυγές; Και αυτοί που έχουν καταφύγει στο ευρωπαικό δικαστήριο; Γιατί υπάρχουν συνάδελφοι που έχουν προσφύγει στην ευρωπαική ένωση ή ετοιμάζονται να προσφύγουν. έξω από το λογιστήριο μοιράζουν κάρτες οι δικηγόροι για προσφυγή στην ευρωπαικη ένωση. Δεν υπάρχει καμία ελπίδα; Δεν είναι μεγάλη αδικία; Τελικά έχουμε κάποια διέξοδο ή είναι όλα χαμένα; Τι μας συμβουλεύετε; Τι προτείνετε; όλα είναι μάταια; πάρτε μία θέση. Στη γειτονειά μου συνάδελφος έχει κάνει αγωγή για το Εφαπαξ. όλα είναι περιττά; Δεν αντέχουμε αυτό το αδιέξοδο και την καθημερινή υποκρισία. Δεν αντέχω να κυριαρχεί ιδεολογικά ο Άδωνις και να είναι η μόνη διέξοδος η πολιτική του. συνάδελφος από Νίκαια.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 3. και τώρα τι κανουμε χωρίς βαρβάρους. ήταν (οι δικηγόροι, οι δικαστές) κάποια λύση. Μας αφήνετε ξεκρέμαστους ΑΓΑΠΗΤΟΊ ΣΥΝΆΔΕΛΦΟΙ.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Υπάρχει και η προσευχή!!
   Aς σοβαρευτούμε.

   Διαγραφή
 4. Αφού μας ανάγκασαν να κάνουμε "υποχρεωτική"νηστεία ας "ρίξουμε και μια προσευχή.
  "Νηστεύει ο δούλος του Θεού,γιατί δεν έχει να φάει"

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 5. ΑΥΤΟΙ ΘΑ ΜΑΣ ΔΙΚΑΙΩΣΟΥΝ; ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΤΥ ΤΟΥΣ ΝΟΙΑΖΟΝΤΑΙ.
  ΔΙΑΒΑΣΤΕ

  Επιστολή προς τον πρωθυπουργό, από τον οποίο ζητούν άμεσα συνάντηση, απέστειλαν οι εκπρόσωποι όλων των δικαστικών ενώσεων, επιμένοντας στην καταβολή των αναδρομικών που προέκυψαν από τις περικοπές των αποδοχών τους μετά τον Αύγουστο του 2012.

  Όπως αναφέρουν οι δικαστικοί, η κυβέρνηση, όπως είχε συμφωνηθεί, οφείλει να εκδώσει Κοινή Υπουργική Απόφαση, ώστε τα αναδρομικά να τους καταβληθούν ως το τέλος του 2014, σε δύο δόσεις.

  Σημειώνεται ότι οι δικαστικοί έχουν ήδη λάβει τις αυξήσεις στους μισθούς τους μετά την δικαστική τους δικαίωση για το ζήτημα των περικοπών, και οι αποδοχές τους έχουν πλέον επιστρέψει στο επίπεδο που ήταν τον Αύγουστο του 2012.

  Άλλωστε, είναι η μόνη απόφαση για αποκατάσταση μισθών που έχει εφαρμοστεί, καθώς για τους ένστολους η κυβέρνηση δεν έχει ακόμα προχωρήσει σε υλοποίηση της αποφάσεως του ΣτΕ, παρά τις σχετικές διαβεβαιώσεις.

  Το Συμβούλιο της Επικράτειας έχει δώσει δίμηνη προθεσμία στην κυβέρνηση να εφαρμόσει την δικαστική απόφαση δικαίωσης των ένστολων

  Πηγή: http://www.skai.gr

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 6. Δεν μπορούμε να ασκήσουμε προσφυγή με μόνη αιτιολογία ότι οι δικαστικοίανέστειλαν τις περικοπές με απόφαση του ΣΤΕ. Θα μου πείτε Γιάννης κερνάει, Γιάννης πίνει. Εμείς οι υπόλοιποι είμαστε παιδια ενός κατώτερου θεού; Δεν έχουμε δικαίωμα να προσφύγουμε με την αιτιολογία ότι παραβιάζεται η συνταγματική ισότητα με τους δικαστικούςκαι τους ένστολους; Γιατί οι υπόλοιποι Δ.Υ δεν έχουν ψυχή και δικαιώματα; Να μας δώσει το δικαίωμα το κράτος να δικαζουμε εμείς τις προσφυγές μας, όπως οι δικαστικοί. Γιατί έτσι που πάμε, σε ποιο θεσμό της δικαιοσύνης να πιστεύουμε; Σεποια ανεξαρτησία της δικα΄στικής εξουσίας ; όλα αυτά μου φαίνονται τώρα καλαβρέζικα. Και τώρα μπαίνει το πρόβλημα. ΠΟΙΟ ΕΊΝΑΙ ΤΟ ΕΠΌΜΕΝΟ ΒΉΜΑ; Τι θα κάνειτο σωματείο μας;

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 7. συμφωνώ με τον προηγούμενο συνάδελφο με μόνο μια μικρή ένσταση. Τις προσφυγές θα τις κρίνει η ανεξάρτητη δικαιοσύνη και θα τις σχολιάσει η ανεξάρτητη και πλουραλιστική τηλεόραση΄ Β.Α ΠΑΤΡΑ

  ΑπάντησηΔιαγραφή