ΣΥΝΑΔΕΛΦΕ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΕ.
Η Π.Ε.Σ.ΕΚ σε έχει ΑΝΑΓΚΗ και την έχεις ΑΝΑΓΚΗ. Από την πενιχρή σύνταξή σου ενίσχυσε την Ένωση. Γράψου στο σωματείο και ενημέρωσε και άλλους για την λειτουργία του. Κατέβασε την Αίτηση εγγραφής και ενημέρωσε μας με όποιον τρόπο σε εξυπηρετεί.
ΚΑΝΤΕ ΚΛΙΚ ΕΔΩ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΙΤΗΣΗ

menu

.

Print Friendly and PDF

Παρασκευή, 3 Ιουνίου 2011

ΤΟ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟ ΤΟΥ ΜΤΠΥ ΟΠΩΣ ΤΟ ΠΑΡΟΥΣΙΑΖΕΙ ΤΟ ΔΣ

ΤΟ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟ ΤΟΥ ΜΤΠΥ         ΣΤΙΣ     10/11/2010
     
  Από πρόχειρη μελέτη  και αποδεχόμενοι σαν αληθή αυτά που λέει το ταμείο , με τις σημερινές τιμές από ομόλογα και μετοχές  έχουν χαθεί τουλάχιστον 60.000.000 ευρώ!!!
ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ

ΠΙΣΤΩΤΙ ΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ
ΣΥΝΟΛΙΚΗΑΞΙΑ
ΠΟΣΟΣΤΟ ΣΕ ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΗΣ ΕΠΙ ΣΥΝΟΛΟΥ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ
ΠΟΣΟΣΤΟ Σ Ε ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΑΞΙΑ ΕΠΙ ΣΥΝΟΛΟΥ ΚΑΟΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ
1 ΤΡ .ΕΛΛΑΔΟΣ (ΛΟΓ. ΔΙΑΟΕΣΙΜΩΝ)-Μ.Σ.Ε 3,57520 %
70.796.028,00
34,96%
42,00%
2 ΤΡ .ΕΛΛΑΔΟΣ (ΛΟΓ. ΤΑΜΙΑΚΗΣ ΔΙΑΧ.)- Μ.Σ.Ε 1,70729 %
475.945,00
0,24%
0,28%
3 ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
1.515.080,00
0,75%
0,90%
4 ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
2.437,00
0,00%
0,00%
ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ
72.789.490,00
35,95%
43,19%

ΟΜΟΛΟΓΑ *- ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΠΟΣΟΣΤΟ
ΣΕ
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΙΤΛΟΥ
ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΑΞΙΑ
ΜΕΣΗ ΤΙΜΗ ΚΤΗΣΗΣ
ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΗΣ
ΠΟΣΟΣΤΟ ΣΕ ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΗΣ ΕΠΙ ΣΥΝΟΛΟΥ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ
ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔ
ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΑΞΙΑ
ΠΟΣΟΣΤΟ % ΣΕ ΤΡΕΧ. ΑΞΙΑ ΕΠΙ ΣΥΝΟΛΟΥ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ
ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΑΞΙΑ ΕΠΙ
ΣΥΝΟΛΟΥ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΧΑΡΤΟΦΥΛ
ΑΚΙΟΥ

ΟΕΔ 20-03-2024 15 ΕΤΕΣ (ΣΤΑΘ. ΕΠΙΤ. 4,70%) 2008
10.000.000,00
98,76
9.876.100,00
4,88%
60,98
6.098.000,00
3,62%
14,47%
ΟΕΔ 20-09-2040 30 ΕΤΕΣ
(ΣΤΑΘ. ΕΠΙΤ. 4,60%) 2008
10.000.000,00
93,52
9.352.200,00
4,62%
54,84
5.484.000,00
3,25%
13,02%
ΟΕΔ 19-07-2019 10 ΕΤΕΣ
(ΣΤΑΘ. ΕΠΙΤ. 6,00 % ) 7009
15.320.000,00
99,36
15.222.074,00
7,52%
68,68
10.521.776,0 0
6,24%
24,97%
ΟΕΔ 19-04-2021 15 ΕΤΕΣ
(ΚΥΜ. ΕΠΙΤ) 2006
10.000.000,00
100,00
10.000.000,00
4,94%
51,50
5.150.000,00
3,06%
12,22%
ΟΕΔ 20-09-2037 30 ΕΤΕΣ
(ΣΤΑΘ. ΕΠΙΤ. 4,50 %) 7006
20.000.000,00
101,47
20.294.000,00
10,02%
54,68
10.936.000,0 0
6,49%
25,96%
ΟΕΔ 20-08-2014 5 ΕΤΕΣ
(ΣΤΑΘ. ΕΠΙΤ. 5,50%) 2009
5.000.000,00
99,35
4.967.300,00
2,45%
78,87
3.943.500,00
2,34%
9,36%
ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΟΛΟΓΩΝ
70.320.000,00

69.711.674,00
34,43%

42.133.276,00
25,00%
100,00%

ΌΙ ΤΙΜΕΣ ΤΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΥΝ ΔΕΔΟΥΛΕΥΜΕΝΟΥΣ ΤΟΚΟΥΣ
78ΜΕΤΟΧΕΣ -ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ ΕΤΕ

ΠΟΣΟΣΤΟΠΟΣΟΣΤΟΠΟΣΟΣΤΟ
ΣΕ ΑΞΙΑΣΕΣΕ
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΙΤΛΟΥΑΡΙΘΜΟΣ ΤΕΜΑΧΙΩΝΜΕΣΗ ΤΙΜΗ ΚΤΗΣΗΣΑΞΙΑ ΚΤΗΣΗΣΚΤΗΣΗΣ ΕΠΙ ΣΥΝΟΛΟΥ ΚΑΘΑΡΟΥΤΡΕΧΟΥΣΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣΤΡΕΧΟΥΣΑ ΑΞΙΑΤΡΕΧΟΥΣΑ ΑΞΙΑ ΕΠΙ ΣΥΝΟΛΟΥ ΚΑΟΑΡΟΥΤΡΕΧΟΥΣΑ ΑΞΙΑ ΕΠΙ ΣΥΝΟΛΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ
ΕΝΕΡΓΗΤΙΕΝΕΡΓΗΤΙΧΑΡΤΟΦΥΛΑ
ΚΟΥΚΟΥΚΙΟΥ

ΤΡΑΠΕΖΕΣ

1 ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ5.435.0749,0249.030.048,5724,21%7,7842.284.875,7225,09%82,34%
2 ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ68.8505,35368.212,220,18%30,682.112.318,001,25%4,11%
ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ &ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΒ.
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ Α.Ε1.000.0003,733.732.917,001,84%5,785.780.000,003,43%11,26%
ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ
Ο.Τ.Ε Α..Ε61 .50016,741.029.700,040,51%6,16378.840,000,22%0,74%
ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ
ΕΛ.ΠΕ131.6829,671.273.280,140,63%5,55730.835,100,43%1 ,42%
ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ
ΑΣΠΙΣ ΠΡΟΝΟΙΑ96.4121,47141.541,200,07%0,6764.596,040,04%0,13%
ΣΥΝΟΛΙΚΗΑΞΙΑ55.575.699,1727,45%51.351.464,8630,47%100,00%
ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ
ΟΝΟΜΑΣΙΑΑΡΙΟΜΟΣ ΜΕΡΙΔΙΩΝΜΕΣΗ ΤΙΜΗ ΚΤΗΣΗΣΑΞΙΑ ΚΤΗΣΗΣΠΟΣΟΣΤΟ ΣΕ ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΕΩΣ ΕΠΙ ΣΥΝΟΛΟΥ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥΤΡΕΧΟΥΣΑ ΤΙΜΗ ΜΕΡΙΔΙΟΥΤΡΕΧΟΥΣΑ ΑΞΙΑΠΟΣΟΣΤΟ ΣΕ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΑΞΙΑ ΕΠΙ ΣΥΝΟΛΟΥ ΚΑΟΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ
ΜΙΚΤΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ
1 ΔΗΛΟΣ ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ190.118,36023,154.402.054,292,17%11,932.268.112,031,35%
ΣΥΝΟΛΟ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ4.402.054,292,17%2.268.112,031,35%

79

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου